Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 4 HT

Skapad 2013-09-07 19:41 i Rösjöskolan Sollentuna
LPP för ämnet svenska med fokus på läsa, skriva, tala, lyssna
Grundskola 4 Svenska
Orden har vi runt om oss hela tiden. I ämnet svenska ska vi både läsa för lust och för att förstå, skriva fritt och ibland göra faktatexter, prata, diskutera och framföra åsikter eller berätta vad du lärt dig. Med ett bra språk kommer du så mycket längre!

Innehåll

Syfte med undervisningen

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla förmågorna att:

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Det här ska vi göra

 • Vi läser litteratur, samtalar och reflekterar över lästa böcker och texter
 • har språkövningar som tränar stavning och grammatik
 •  har "fri skrivning"
 • tränar läsförståelse och tränar nya ord
 •  vi lär oss olika studietekniker som vi använder
 •  tränar muntlig framställning
 •  tränar stavning
 • ger respons på egna och andras skrivna texter
 •  vi har läsläxa

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Konkretisering av mål

LÄSA: Du ska kunna läsa för åldern anpassad skönlitteratur och återberätta innehållet, kunna läsa en förberedd text inför en elevgrupp, samt söka fakta i egna läroböcker. Du ska kunna läsa och förstå samt jämföra några olika faktakällor
SKRIVA: Du ska kunna skriva texter och meddelanden ( tex berättelser, brev, fakta, reflektion) med ett begripligt och varierande innehåll, kunna stava vanliga förekommande ord samt kunna använda de vanligaste skiljetecknena.  Du ska kunna skriva mer texter med en god handling.
TALA & LYSSNA: Du ska kunna redovisa arbeten inför klassen, samt kunna lyssna på kamraternas redovisningar. Du ska också kunna säga din mening och lyssna på och respektera det dina kompisar säger. Du ska känna till några av vårt lands minoritetsspråk.

Det här ska vi bedöma

Vi kommer att bedöma din förmåga att läsa, skriva, tala och lyssna.

Matriser

Sv
Svenska år 4 HT-13

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
TALA
Du gör sällan din röst hörd i gruppen. Du kan med lärarens hjälp (tex frågor) förmedla ett budskap.
Du förstår att det är viktigt att kunna uttrycka egna tankar, frågor och behov. Du kan berätta saker så det blir begripligt.
Du deltar aktivt i samtal. Du utrycker dig tydligt med ett varierat språk. Du kan motivera dina åsikter. Du förstår och respekterar vikten av turordning.
LYSSNA
Du har svårt att följa en muntlig instruktion. Du lyssnar sällan på dina kamrater.
Du förstår att det är viktigt att lyssna på andra för att inte missa viktig och intressant information. Du lyssnar oftast på dina kamrater.
Du lyssnar alltid aktivt. Du förstår och respekterar vikten av turordning.
LÄSA
Du behöver hjälp att välja böcker. Du har ibland svårt att hålla koncentrationen under läsningen. Du kan återberätta innehållet med hjälp av stödfrågor.
Du väljer böcker i nivå med läsförmågan. Du kan koncentrera dig under längre lässtunder. Du kan återberätta innehållet och ge uttryck för egna åsikter om det lästa.
Du läser gärna och ofta. Du väljer olika typer av böcker. Du berättar spontant om läsupplevelser och återberättar detaljer i innehållet. Du använder ord och uttryck från böckerna i tal och skrift.
SKRIVA
Du behöver hjälp att komma igång med skrivandet. Du skriver enkla texter utan tydlig början och slut. Du är osäker på stavnings- och skrivregler.
Du kommer oftast själv igång. DIna texter har en handling och innehåller några beskrivningar och detaljer. Det finns få stavfel. Du vet hur de vanligaste skiljetecknen ska användas.
Dina texter har en tydlig röd tråd. Innehållet är varierande, detaljrikt och fångar läsaren. Du är säker på stavning och använder de vanligaste skrivreglerna på ett korrekt sätt. Du kan förbättra och utvärdera ditt skrivande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: