Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novell-genren

Skapad 2013-09-08 20:28 i Nolhagaskolan Alingsås
Grundskola 9 Svenska
...

Innehåll

Arbetsområde

Vi kommer att läsa flera noveller från olika tider och diskutera samt jobba med textfrågor. Ni kommer också att skriva egna noveller.

Arbetssätt

Ni kommer att läsa noveller, som jag tillhandahåller, på egen hand . Ni kommer också att svara på frågor kring det ni har läst. Här jobbar ni ibland enskilt, ibland i smågrupper och ibland pratar vi hela klassen.

Vi kommer att gå igenom hur novellen är uppbyggd och olika stilgrepp som är vanliga i genren.

Tidsplan

Vi börjar vecka 34  och arbetet med noveller leder fram till  "Novelltävlingen" senare i höst..  

Syfte

I det centrala innehållet står det:

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Bedömning

Ni visar er förmåga att förstå, tolka och analysera texter dels på de textfrågor vi kommer att jobba med och dels genom att delta i diskussioner i klassen. Ni visar er förmåga att skriva egen novell, med novellens typiska uppbyggnad och språkliga drag, på Novelltävlingen senare i höst.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: