Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Historia Första världskriget

Skapad 2013-09-10 11:04 i Tullbroskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor
Grundskola 9 Historia
Vi ska studera den europeiska dominansen i slutet av 1800-talet, förklara begrepp som hänger samman med detta, krigets orsaker och följder och visa på att andra världskriget har sin bakgrund i första världskrigets fredsfördrag

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi ska studera den europeiska dominansen i slutet av 1800-talet, förklara begrepp som hänger samman med detta, krigets orsaker och följder och visa på att andra världskriget har sin bakgrund i första världskrigets fredsfördrag

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma hur väl du förklarar de bakomliggande faktorerna till första världskrigets utbrott. Du visar detta i  skriftliga prov.
I proven bedömer jag också hur väl du kan förklara de begrepp vi gått igenom i området och att du på ett klart sätt kan redogöra för krigets konsekvenser för Europa.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer ha noggranna genomgångar, jobba mycket med kartor och träningsmaterial. Vi förklarar ord och begrepp tillsammans.

Vi utgår från läroboken i historia 3 och Gleerup.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: