👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik problemlösning

Skapad 2013-09-10 14:56 i Tingbergsskolan A-C Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 4 – 6 Matematik

Innehåll

Avsnitt 1

Vi kommer att bedöma din förmåga att: 
- lösa enkla problem
- välja och använda olika strategier
- beskriva tillvägagångssätt

Undervisning:
Du kommer att få lära dig:
- olika strategier för problemlösning

Du kommer att få träna på: 
- att lösa olika problem, både enskilt och i grupp
- att konstruera egna problem
- att göra problem utifrån ett givet svar
- att redogöra för ditt tänk

- att lyssna på andra elevers tänk

- att bedöma rimlighet

I arbetet kommer vi använda oss av bilder, text, konkret material och samarbete.

Visa lärande:
Du kommer att få visa ditt lärande genom att lösa ett givet problem och sedan redogöra för ditt tillvägagångssätt. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6