Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa åk 2

Skapad 2013-09-10 17:26 i Mörarps skola Helsingborg
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk
I 2:an kommer vi att arbeta vidare med din läsning så att du får bättre flyt och blir mer säker i din läsning. Du kommer att få prova på att läsa olika typer av texter (berättande, fakta, beskrivande, argumenterande samt instruerande). Vi kommer att träna på att förstå och diskutera innehållet i texterna.

Innehåll

Läsa

Följande mål ligger till grund för arbetet

Du ska:

 • kunna läsa skönlitterär bok med enkel text och många bilder på egen hand med flyt och förståelse.

 • kunna läsa en enkel beskrivande text och kunna berätta vad du läst.

 • känna till och ha provat att läsa en instruktion tillsammans och enskilt.

 • känna till och ha provat att läsa argumenterande text tillsammans och enskilt.

 • kunna dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen.

Undervisning

Du kommer att:

 • läsa olika typer av texter (narrativa, beskrivande, instruktioner, argumenterande) tillsammans och enskilt.
 • diskutera innehållet i de olika texterna tillsammans med dina klasskamrater.
 • ingå i en läsgrupp där du tränar på att läsa och återberätta det du läst. Du svarar på frågor om innehållet.
 • få lyssna på och samtala om olika högläsningsböcker.
 • få arbeta på datorn tillsammans med en skrivkompis, "Skriva sig till läsning".

Bedömning

Vi använder oss av Nya språket lyfter när vi bedömer svenskan. Nya språket lyfter är ett bedömningmaterial från Skolverket.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  SvA  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
  SvA  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  SvA  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  SvA  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: