Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 07A

Skapad 2013-09-11 10:17 i Tullbroskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 7 – 9 Engelska

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I ämnet engelska ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

Bedömning - vad och hur

Du kommer att bli bedömd i din förmåga:
- att förstå och tolka innehållet i talad engelska och olika slags texter.
- att formulera dig och kommunicera i tal och skrift.

Bedömningen baseras på:
- att du visar att du förstår talad engelska och olika slags texter genom att berätta om dem i tal eller skrift.
- de texter du skriver på engelska.
- din muntliga aktivitet i kommunikativa övningar.
- förberedda och oförberedda föhör och prov.

Planeringen finns i First Class

Se matris

Undervisning och arbetsformer

Planeringen finns i Classroom. Vi använder digitala läromedel som bas.
Vi läser och lyssnar på olika slags texter
Vi utökar vårt ordförråd
Vi tränar kommunikation i olika grupperingar.
Vi lär oss grammatiska strukturer.
Vi arbetar med självvärdering och att ta ansvar för sitt eget lärande.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 9
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  E 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 9
 • Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9

Matriser

En
Tullbroområdets Bedömningsmatris för Engelska åk 7-9

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Lyssna och förstå
Eleven förstår till viss del tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven förstår tydligt talad engelska i normalt tempo.
Eleven förstår helhet och några viktiga detaljer i talad engelska i normalt tempo.
Eleven förstår helhet och detaljer i talad engelska.
Redogöra
Eleven kan till viss del redogöra för innehållet.
Eleven kan i enkel form redogöra för innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att redogöra för och på enkelt sätt kommentera och diskutera innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehållet.
Använda strategier
Eleven kan med handledning använda sig av någon strategi.
Eleven kan välja och använda någon strategi för att förstå.
Eleven kan i viss utsträckning använda strategier för att förstå.
Eleven använder sig av flera olika strategier för att förstå.
Läsa och förstå
Eleven förstår till viss del enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven förstår enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven förstår helhet och några viktiga detaljer i texter i olika genrer.
Eleven förstår helhet och detaljer i texter i olika genrer.
Redogöra
Eleven kan till viss del redogöra för innehållet.
Eleven kan i enkel form redogöra för innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att redogöra för innehållet. Eleven kan på enkelt sätt kommentera och diskutera innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för innehållet. Eleven kan nyanserat diskutera och kommentera innehållet.
Använda strategier
Eleven kan med handledning använda sig av någon strategi.
Eleven kan välja och använda någon strategi för att förstå.
Eleven kan i viss utsträckning använda strategier för att förstå.
Eleven använder sig av olika strategier för att förstå.
Tala-framställning
Eleven kan till viss del uttrycka sig enkelt och begripligt i tal.
Eleven kan uttrycka sig enkelt, begripligt och till viss del sammanhängande.
Eleven kan uttrycka sig till viss del varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig med visst flyt. Eleven formulerar sig med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan formulera sig varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig med flyt. Eleven formulearr sig med anpassning till syfte, mottagare och situation.
Tala- interaktion
Eleven kan till viss del uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Eleven kan uttrycka sig enkelt och begripligt. Eleven uttrycker sig i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan uttrycka sig tydligt och med visst flyt. Eleven uttrycker sig med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan uttrycka sig tydligt och med flyt. Eleven uttrycker sig med anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat.
Använda strategier
Eleven kan med handledning använda sig av någon strategi.
Eleven använder sig i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar internationen.
Eleven använder sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven använder sig av tydliga strategier för att lösa problem.
Skriva
Eleven uttrycker sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Eleven uttrycker sig enkelt och begripligt i sammanhängande skrift.
Eleven uttrycker sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande i skrift.
Eleven uttrycker sig varierat, tydligt och sammanhängande i skrift. Eleven formulerar sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Bearbetning av text
Eleven kan med handledning bearbeta och göra enkla förbättringar av sina texter.
Eleven kan till viss del göra enkla förbättringar av sina texter.
Eleven kan bearbeta och förbättra sina texter.
Eleven kan på egen hand bearbeta och göra förbättringar av sina texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: