Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 3

Skapad 2013-09-11 17:19 i Hertingsskolan Falkenberg
Eleverna ges tillfälle att arbeta med problemlösning på olika sätt, både enskilt och i grupp.. De arbetar bl a med de olika räknesättens grunder, logiskt tänkande och att redovisa tydligt..
Grundskola 3 Matematik
Kom inte för sent till det du vill komma i tid till.

Källa: Nalle Puh - A.A. Milne

Vår kloke nalle kanske inte riktigt har koll på klockan men funderar över tid ändå. Kanske hade det gått lättare att passa tiden om han kunde klockan?

Problem är till för att lösas och för att göra det behöver man ibland ta till bra knep. Matematiken är full av tips som du har nytta av när du ska lösa problem.

Innehåll

Syfte

Målet är att du ska utveckla din förmåga att:
 • Formulera och lösa matematiska problem
 • Redovisa dina tankar tydligt skriftligt och muntligt
 • Använda lämpliga ord, symboler och begrepp
 • Avgöra rimligheten i svarKopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
 • Formulera, förstå och lösa matematiska problem i grupp och enskilt
 • Redovisa lösningar tydligt skriftligt och muntligt  
 • Använda matematiska symboler och begrepp
 • Avgöra rimligheten i dina svar

Jag kommer bedöma dig:

 • Fortlöpande under terminen
 • I samband med inlämnade diagnostiska prov och nationella prov. 
 • Genom dina egna självbedömningar samt kamratbedömningar.


Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma   3
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
 • Ma   3
  Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 • Ma   3
  Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
 • Ma   3
  Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Undervisning och arbetsformer

Du tränar på detta bl a genom:
 • Arbete med de matematiska grunderna, bl.a. de fyra räknesätten, enskilt eller i mindre grupper 
 • Gemensamma genomgångar och diskussioner om matematik i klassen.
 • Träna på aktuella symboler, ord och begrepp 
 • Ta del av olika strategier för att lösa problem - inte bara penna och papper. 
 • Träna på både logiskt tänkande, matematiska grunder, läsförståelse samt förmågan att samarbeta t ex i samband med hjärngympa.
 • Praktiskt arbete med olika laborativa material
 • Självbedömning/utvärdering av arbeten
 • Kamratbedömning av t ex skriftliga redovisningar av problem
 • Datorprogram

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Matriser

Ma
Bedömningsmatris för problemlösning matematik år 1-3

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Använda matematiskt symbolspråk.
Använda begrepp/symboler skriftligt
Kan med hjälp använda rätt begrepp och symboler.
Använder begrepp/symboler men gör misstag ibland.
Använder begrepp/symboler på ett korrekt sätt.
Använda matematiskt
Använda Begrepp/symboler muntligt
Kan med hjälp använda rätt begrepp och symboler.
Använder Begrepp/symboler Men gör misstag ibland.
Använder begrepp/symboler på ett korrekt sätt.
Bedöma rimlighet.
Har svårigheter att bedöma rimlighet i svar.
Kan bedöma om svaren är rimliga med hjälp av handledning.
Kan bedöma om svaren är rimliga.
Reflektera/Förstå problemet
Individuellt
Behöver handledning för att förstå problemet.
Behöver handledning med att förstå vissa delar av problemet.
Förstår problemet på egen hand.
Förstår problemet och kan förklara det.
Tillsammans med andra.
Deltar inte i diskussioner.
Gör försök att delta i diskussioner.
Deltar aktivt i diskussioner.
Deltar aktivt i diskussioner och bidrar till att andra förstår.
Redovisa.
Muntligt
Kan redovisa med hjälp.
Kan redovisa men vissa steg i lösningen saknas.
Redovisar tydligt och förklarar alla steg i lösningen.
Skriftligt
Kan redovisa med hjälp.
Kan redovisa men vissa steg i lösningen saknas.
Redovisar tydligt och förklarar alla steg i lösningen.
Metodval(enskilt)
Förmåga att kunna välja räknesätt/lösningsmetod för att lösa problemet
Behöver hjälp med att välja lösningsmetod.
Behöver handledning för att lösa vissa delar av problemet.
Väljer en metod som löser problemet.
Metodval(grupp)
Förmåga att hitta lösningar på problemen.
Lyssnar på diskussionen.
Ger förslag men de passar inte alltid problemet.
Ger rimliga förslag på hur man kan lösa problemet.
Ger flera relevanta lösningsförslag utifrån gruppens diskussioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: