Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klimat, väder och vegetation, åk 7 2015

Skapad 2013-09-12 15:31 i Hamburgsundskolan Tanum
Grundskola 7 – 9 Geografi
Nu skall vi studera varför det råder olika slags klimat i olika delar av världen. Vad är skillnaden mellan klimat och väder? Varför växer det olika saker beroende på var platsen ligger? Och klimatförändring, vad är det egentligen?

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Dessa konkreta mål skall Du arbeta för att nå i detta område:

 • Förklara varför vi har olika årstider och vissa termer som hör till detta, ex vinter- och sommarsolståndet, höst- och vårdagjämningen m m .
 • Kunna förklara vad som är den bakomliggande "motorn" till vindar och vindsystem.
 • Redogöra för vad som menas med begreppen väder och klimat.
 • Förklara hur klimatet skiljer sig åt och kunna placera ut några olika klimattyper på jordklotet.
 • Förklara hur nederbörd bildas.
 • Kunna beskriva de olika vegetationzonerna som finns och vad som skiljer dem åt.
 • Veta vad atmosfären är och dess olika delar.
 • Veta något om ozonlagrets betydelse.
 • Kunna beskriva hur människors liv påverkas av klimatet där de bor.
 • Kunna beskriva hur vi påverkar klimatet samt vilka följder det kan ge.
 • Visa att du tagit till dig begrepp som hör till området.

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav


Ditt arbete kommer att bedömas löpande genom ditt ansvarstagande i det löpande arbetet, hur du kommer förberedd till lektionerna, din delaktighet i diskussioner och grupparbete under arbetsområdet samt möjlighet att visa hur långt ni nått i er kunskapsutveckling genom en avslutande presentation av gruppens arbete.

För området kommer Du ges förutsättning att utveckla  dina förmågor enligt nedan och koppla detta till kunskapskraven vilka är specifierade i matrisen längre fram i detta dokument.

Jag bedömer din förmåga:

- Hur du visar och använder din kunskap, både muntligt och skriftligt
- Hur du använder de begrepp som hör till området.
- Hur du resonerar i din muntliga och skriftliga presentation.
- Hur du formulerat din fakta kring arbetsområdets mål och de slutsatser du drar utifrån den fakta du hittat.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Det här arbetsområdet kommer att kretsa kring genomgångar, filmer vi ser och efterföljande diskussioner kring dem. Du skall studera och läsa den text i arbetshäftet du blivit tilldelad samt arbeta med tillhörande frågor.

Ni kommer även få arbeta i grupp med var sin kontinent. Alla grupper skall läsa in sig på sitt område och beskriva vilka klimattyper som råder på er kontinent och om de skiljer sig åt - varför då?

Grupparbetet skall presenteras med hjälp av bilder, använda tavlan, en affisch eller med hjälp av någon av dina appar i Ipaden. Här väljer gruppen HUR man väljer att presentera sitt arbete men skall innehålla svar på:

 • Hur skiljer sig väder, vind och nederbörd åt i världsdelens olika hörn? 
 • Beskriv vegitationen övergripande. 
 • Hur påverkar klimatet människorna och deras möjlighet att skaffa nödvändiga resurser? Hur påverkar människan miljön och klimatet i er del av världen? 
 • Hur ser de olika näringsområdena ut? Vad odlar man exempelvis?
 • Hur stor är befolkningen och hur är den fördelad? Hur påverkar befolkningen miljön?


Gruppindelning
Grupp 1: Europa :  
7:1 Alf och Liva
7:2 Alma, Alex och Alva

Grupp 2: Asien:
7:1 Isak och Hanna B
7:2  Marcus och Lukas 


Grupp 3: Oceanien:  
7:1 Malin och Johan
7:2 Maja, Sanna och Annie 


Grupp 4: Nordamerika:
7:1 Nathalie och Alice 
7:2 Filip och Ludvig 


Grupp 5: Sydamerika:
7:1 Jesper och Gabriel 
7:2 Disa, Sara W och Josefin 


Grupp 6:
Afrika:
7:1 Ylva, Eldrid och Emma
7:2 Sara O, Albin och Ella


Grupp 7: Polarområdena:
7:2 (endast) Beatrice och Hanna L

För att visa goda resultat i det avslutande momentet, som skall ske genom en muntlig  presentation av gruppens arbete, krävs alltså att man både noggrant gör sina enskilda uppgifter och deltar aktivt i gruppens arbete. Lycka till!

Tidsåtgång:
 

Projektet löper tom v 4 VT 2015.

Redovisningsform:
Muntlig och skriftlig redovisning av gruppens arbete runt klimatet av en viss världsdel.
Redovisning sker fredag vecka 4, dvs. 29/1 

Matriser

Ge
Klimat- och vegetationszoner i världen

E
C
A
Geografi
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur.
Geografi
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Geografi
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: