Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ENGENG05 - Engelska 5 - Omdömen

Skapad 2013-09-13 15:57 i Allgymnasiet Visa kommun
Exempel på planering för kurs, med mittkursomdömen och betygsprognos. Allt med möjlighet till självvärdering av eleven och kommentarer.
Gymnasieskola 1 – 3 Engelska
Vad vill du få ut av denna kurs? Hur tycker du det går? I denna planering kan du själv värdera hur det går, och ge dina kommentarer och reflektioner. Din lärare kommer ge mittkursomdömen och betygsprognoser i matrisen i planeringen.

Innehåll

Hur jobbar vi med reflektion och omdömen under kursen?

Startreflektion
Skriv dina tankar som kommentar här i planeringen

  • Vad i kursen är du särskilt intresserad av?
  • Finns det saker i kursen som är aktuellt idag, för dig personligen eller t.ex. i nyhetsrapporteringen? 
  • Vad kan du göra för att lära så smart som möjligt i denna kurs?

Checkpoint 1
Läraren ger feedback i matrisen om hur det går i kursen, och talar om utifall det finns risk att du ej blir godkänd.

Mittkursomdöme
  • Du reflekterar kring hur det går i ämnet - och hur du skulle vilja att det gick
  • Du självvärderar i matrisen
  • Din lärare svarar dig, och ger sin syn.
Checkpoint 2  
Läraren ger feedback i matrisen om hur det går i kursen, och talar om utifall det finns risk att du ej blir godkänd.


Slutreflektion
Skriv dina tankar som kommentar här i planeringen
  • Vad i kursen har gjort särskilt intryck på dig?
  • Vad är det viktigaste du lärt dig?
  • Nästa kurs- hur kommer du arbeta för att lära så bra som möjligt?

Matriser

Eng
Prognos

Riskerar att ej få godkänt
Ännu ej bedömt
På väg mot E
På väg mot D eller C
På väg mot B eller A
Betygsprognos

Riskerar att ej få godkänt
Ännu ej bedömt
På väg mot E
På väg mot D eller C
På väg mot B eller A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: