Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Positiva och negativa tal åk 8 ht16

Skapad 2013-09-15 14:15 i Freinetskolan Hugin Freinet
Grundskola 8 Matematik
Du kommer att arbeta med vårt talsystem, de fyra räknesätten, decimaltal, negativa tal och tal i potensform.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

När du är klar med kapitelet ska du kunna

 • Hur vårt talsystem är uppbyggt
 • Räkna med tal i decimalform och blandade räknesätt
 • Addera och subtrahera med negativa tal
 • Tolka och skriva tal i potensform

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Positiva och negativa tal åk 8

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Talsystemet
Positionssystemet och prioriteringsreglerna
Du förstår ännu inte positionssystemet och kan ännu inte göra enkla beräkningar med decimaltal.
Du förstår positionssystemet ganska bra och kan göra enkla beräkningar med decimaltal. Du vet om att det finns prioriteringsregler men använder dem med osäkerhet.
Du förstår positionssystemet bra och kan göra uträkningar med decimaltal i de fyra räknesätten. Du kan prioriteringsreglerna ganska bra.
Du förstår positionssystemet mycket bra och kan göra uträkningar med decimaltal i de fyra räknesätten. Du kan också prioriteringsreglerna till fullo.
Negativa tal
Addition och subtraktion med negativa tal.
Du kan ännu inte räkna addition och subtraktion med negativa tal.
Du kan räkna addition och subtraktion med negativa tal på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra.
Du kan räkna addition och subtraktion med negativa tal på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra.
Du kan räkna addition och subtraktion med negativa tal på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra.
Potenser
Du ska kunna uttrycka stora och små tal i potensform.
Du kan ännu inte skriva tal i potensform och vet ännu inte vad ett prefix är.
Du kan använda några av de vanligaste prefixen på ett ganska bra sätt. Du kan skriva tal i potensform ganska bra.
Du känner till flera prefix och kan använda dem på ett bra sätt. Du kan skriva tal i potensform bra.
Du kan använda prefix på ett mycket bra sätt. Du kan tolka och skriva tal i potensform på ett mycket bra sätt.
Resonemang
Kunna förklara både muntligt och skriftligt hur du kommer fram till en lösning.
Du kan ännu inte förklara muntligt och skriftligt hur man gör uträkningar i matematik.
Du kan förklara muntligt och skriftligt på ett ganska bra sätt hur man kan göra uträkningar i matematik.
Du kan förklara muntligt och skriftligt på ett bra sätt om hur man kan göra uträkningar matematik.
Du kan förklara muntligt och skriftligt på ett mycket bra sätt hur man kan göra uträkningar i matematik.
Begrepp
Tiondelar, hundradelar, tusendelar, negativa tal,
Du har ännu inte baskunskaper om matematisk begrepp och kan ännu inte använda dem i situationer som du känner till.
Du har baskunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner till väl.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: