Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa-vt 2018

Skapad 2013-09-15 16:22 i Svenshögsskolan Lunds för- och grundskolor
Vi ska fördjupa oss i Europas geografi; kartan, var människor bor och vad de försörjer sig med samt hur människan har påverkat natur och miljö över tid. Du ska också vara med i ett "filmat" reportage om Europa.
Grundskola 5 Svenska Geografi
Vilka länder i Europa känner du till? Har du varit i London? Paris?Rom? Det finns så mycket spännande att ta reda på när det gäller de europeiska länderna. Vi ska titta på geografens testamente och du sk få ta reda på fakta om ett land. Du ska få presentera dina kunskaper för dina klasskamrater.

Innehåll

Till dig som elev:

Du kommer att få ge dig ut på en resa i Europa där du får lära dig om kartan, människor, språk, sevärdeheter, turistattraktioner, mat med mera.

Arbetsområdet

Vi startar vår Europaresa genom att läsa "Fröken Europa" och första landet vi tittar närmare på blir Danmark. Vi kommer att fortsätta längre bort från Sverige och du kommer att få skriva en faktatext om ett land i Europa. 

Mål

Hur människan och naturen själv förändrar olika livsmilljöer genom t ex markutnyttjande, erosion och plattektonik. Vilka konsekvenser får det?
Hur det europeiska natur- och kulturlandskapet har bildats.
Fördelningen av Europas befolkning samt orsaker och konsekvenser.
 Namn och läge på Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
Kartan och dess uppbyggnad.
Viktiga ord och begrepp då man arbetar med geografi.

Arbetssätt

Gemensam läsning i klassen av "Fröken Europa".

Gemensam genomgång i klassen av de olika delarna i Europa sett till befolkning, miljö och människans påverkan på naturen.

Arbeta med kartan med länder, huvudstäder, berkskedjor, hav och floder

Träna geografiska begrepp genom olika KL-övningar.

Göra en faktatext av ett land i Europa som ska presenteras för klassen. 

Titta på geografens testamente Europa

Redovisningsform

Varje elev redovisar arbetet med sin faktatext om ett land för klassen
Prov på länder och huvudstäder.
Fröken Europa diskuteras på lektionerna.

Bedömning

Jag kommer att bedöma.
- din förmåga att korrekt använda dig av olika geografiska begrepp i diskussioner
- dina kunskaper om Europas karta
- din förmåga att skriva en faktatext

Reflektion

Känner du till flera av Europas länder och dess huvudstäder samt också några bergskedjor, hav, öar och floder?
Kan du berätta om några skillnader och likheter mellan de olika delarna av Europa?
Kan du redogöra för hur befolkningen är fördelad i Europa och varför det är så?
Känner du till ord och begrepp som man använder då man pratar om och arbetar med geografi?

Till dig som lärare:

Övergripande mål och riktlinjer

Syfte

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Lgr11
 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: