Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vardagsaktiviteter 1. 2016-2017

Skapad 2013-09-15 20:12 i Munkedalsskolan Munkedal
Grovplanering vardagsaktiviteter
Grundsärskola 1 – 3 Vardagsaktiviteter
Syftet med undervisningen är att ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om rutiner i vardagen och att kunna välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön. Dessutom ska eleverna få möjligheter att utveckla kunskaper om närmiljön, dess natur, historia och traditioner. Eleverna ska även få kunskaper om närområdets servicefunktioner, samt kunna använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen är att ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om rutiner i vardagen och att kunna välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön. Dessutom ska eleverna få möjligheter att utveckla kunskaper om närmiljön, dess natur, historia och traditioner.

Eleverna ska även få kunskaper om närområdets servicefunktioner, samt kunna använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.  

Konkreta mål:

 • Kunna delta i hygienrutiner
 • Kunna delta i bakning och enkel matlagning
 • Kunna delta i att följa enkla instruktioner i ett recept
 • Kunna delta i att använda redskap och livsmedel
 • Kunna delta i att arrangera måltider
 • Kunna delta vid återvinning och källsortering
 • Kunna orientera sig i närmiljön
 • Kunna delta i gemensamma beslut i skolan
 • Kunna delta i att hämta information från olika källor
 • Kunna använda ord, begrepp och symboler inom området

Arbetssätt och undervisning

Olika former av visuellt  och verbalt stöd är en viktigt del i alla lektioner/aktiviteter.

Måltiderna förbereds genom att aktuell bild för måltid sätt upp på elevernas dagsscheman. Eleverna är med och hjälper till att duka i den mån de kan. 

På hemkunskapen kommer eleverna att få baka olika kakor till att börja med. De kommer att få använda olika bakredskap och enkla arbetsscheman som visar de olika momenten.  

Olika rutiner för hygien tränas i de vardagliga sammanhangen och rutinerna. Eleverna kommer att få delta i att sortera returmaterial i skolan egen källsortering.

Eleverna kommer att få åka åka minibuss eller bil vid olika utflykter.

Högtider, födelsedagar och  traditioner kommer att uppmärksammas på olika sätt. Vi deltar i kyrkan vid julavslutningen och har traditionsenlig skolavslutning.

Eleverna kommer att få orientera sig i skolans närmiljö och lära känna skolans omgivningar. 

Eleverna kommer att få delta i att påverka olika saker i sin vardag, exempelvis genom valbar aktivitet och lek.

Informationssökning kommer att ske på olika sätt, exempelvis från det egna schemat, från arbetsscheman och från Internet.

 

Bedömning; vad och hur.

Bedömningen av elevernas kunskaper kommer att ske genom observationer och via diskussioner i arbetslaget. Detta dokumenteras i beskrivande form, utifrån vilka förmågor eleverna utvecklat inom ämnesområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas.
  VAA  1-9
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  VAA  1-9
 • Rutiner för måltider och hur måltider kan arrangeras för att skapa gemenskap och välbefinnande.
  VAA  1-9
 • Återvinning och hur den fungerar.
  VAA  1-9
 • Tvätt, rengöring och vård av olika material och ytor i hemmet. Miljövänliga metoder för detta.
  VAA  1-9
 • Redskap, verktyg och teknisk utrustning som används i hemmet.
  VAA  1-9
 • Närmiljön och dess historia, kulturarv, traditioner och högtider.
  VAA  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.
  VAA  1-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: