Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk.1-2 Södra skolan

Skapad 2013-09-16 12:21 i Södra skolan Falun
Grundskola 1 – 3 Musik
När vi har musik, får jag möjlighet att utveckla min förmåga att musicera på olika sätt. Vi sjunger, spelar, dansar, gör rörelser, improviserar, gestaltar, skapar, lyssnar, samtalar och reflekterar.

Innehåll

Övergripande mål och syfte

Centralt innehåll

Undervisning

Vi sjunger unison sång, växelsång och kanon.
Vi använder rösten på olika sätt.
Vi spelar tillsammans på rytminstrument.
Vi tränar rytmik genom olika övningar.
Vi lär oss rörelsesånger och danslekar. 
Vi anpassar sång, spel, rörelser och dans till takt och rytm.
Vi skapar, improviserar och gestaltar tillsammans, och i mindre grupp.
Vi bekantar oss med olika begrepp, musiksymboler och tecken.
Vi lär oss om olika instrument, hur de låter och ser ut och till vilken instrumentfamilj de tillhör.
Vi lyssnar på musik från olika musikstilar och tidsepoker.
Vi samtalar kring musikupplevelser och musikens funktion i olika tider och sammanhang.

Bedömning

Bedömningen sker kontinuerligt då din lärare ser hur väl och på vilket sätt du deltar och genomför övningarna 
i de olika momenten när vi har musik.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3

Matriser

Mu
Musik åk 1-3 Södra skolan

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Sång
Jag försöker sjunga med i sångerna.
Jag sjunger med i sångerna.
Jag sjunger med i sångerna och deltar i de olika röstövningarna.
Jag deltar aktivt i sånger och röstövningar. Jag försöker även sjunga en enkel stämsång såsom kanon eller växelsång..
Spel/Instrument
Jag provar på att spela på olika instrument.
Jag tränar att spela på olika instrument och jag gör mitt bästa utifrån instruktionerna.
Jag förstår instruktioner och Jag spelar på olika instrument, kan hålla en puls och spela en enkel rytm eller melodislinga.
Jag kan hålla en puls och spela en enkel rytm eller enkel melodi på valfritt instrument. Jag kan även lyssna på mitt spel och reflektera över det.
Musiklyssning/Analys/Kommunikation
Jag försöker att lyssna koncentrerat till musik.
Jag kan lyssna till ett musikstycke och prata, samtala om det.
Jag kan lyssna till ett musikstycke och beskriva det med egna ord.
Jag kan lyssna till ett musikstycke och med hjälp av musiktermer beskriva musikens känslor och innehåll.
Musikskapande
Jag hittar idéer kring en text eller en bild.
Jag försöker att hitta ljud, spel eller sångidéer till en text eller en bild.
Jag försöker omsätta mina eller andras ídeer med hjälp av ljud, sång, spel eller rörelse.
Jag försöker tillsammans med andra omsätta våra musikaliska idéer med hjälp av ljud, sång, spel el rörelser och använda dej av musiktermer, ”musikspråket”.
Rörelse/Dans
Jag deltar ibland i dans och rörelse.
Jag tar till mig instruktioner och försöker delta i dans och rörelse.
Jag deltar aktivt i angiven dans och rörelse.
Jag deltar aktivt i dans och rörelse och jag kommer även med egna idéer kring dansen eller fri rörelse.
Teori
Jag lyssnar och tar till mig olika musiktermer.
Jag förstår vad några musikord betyder, innebär och försöker att använda mig av dessa i olika musiksammanhang
Jag förstår de musiktermerna vi tagit upp och jag använder mig av dem. Jag känner till de vanligaste instrumenten.
Jag förstår några musiktermer, vet att det finns noter och hur man skall använda dem. Jag vet också hur de vanligaste instrumenten ser ut och hur de låter.
Gestaltning/Framförande
Jag försöker framföra små musikstycken, sånger eller gestaltar en musikuppgift tillsammans med andra.
Jag deltar i olika gestaltningar och framföranden tillsammans med andra.
Jag deltar aktivt i olika gestaltningar och framföranden tillsammans med andra. Jag kommer även med egna idéer.
Jag deltar aktivt i olika gestaltningar och framföranden tillsammans med andra. Jag kommer också med egna idéer och visar på ansvar i mitt samarbete med andra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: