Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Sverige - natur- och kulturlandskap

Skapad 2013-09-16 15:30 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Planering som innehållsmässigt behandlar Sveriges natur- och kulturlandskap. Eleverna tränar centrala begrepp inom geografin samt lässtrategier för faktatext. Tänkt för åk 4.
Grundskola 4 Svenska Geografi SO (år 1-3)
Tänk dig att du sitter på ett tåg som tuffar fram genom Sverige. Du lutar dig fram och tittar ut genom fönstret. Vad ser du? Kanske en tät barrskog, kanske åkrar och ängar, kanske ett kustlandskap?

Du får sällskap på resan av en viss Holger Nilsson... Men mer om honom senare!

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är:

Vi arbetar med Sveriges natur- och kulturlandskap för att utveckla din förmåga att "göra geografiska analyser av omvärlden". (Lgr 11, s. 160). 

 

Delar ur det centrala innehållet som fokuseras på under arbetsområdet är:

 

Arbetssätt och undervisning

När vi arbetar med Sveriges natur- och kulturlandskap utgår vi från ett miljöperspektiv (Lgr 11, s. 9). När vi studerar våra natur- och kulturlandskap diskuterar vi hur människan påverkar naturen.

Hur ska vi arbeta?

 • Vi ska tillsammans prata om olika natur- och kulturlandskap. Vi pratar om kusten, staden, jordbruksmark, skogen och fjällen. Vi går också igenom orden naturtillgång, råvara, industri och produkt. Medan vi pratar gör vi anteckningar tillsammans.
 • Vi ser tv-seriens "Geografens testamente".
 • Vi tränar på att använda kartboken som informationskälla.

Undervisningens långsiktiga mål är att du:

 

 

 

 

Visa vad du lärt dig

När vi är klara med arbetsområdet:

Vi gör tillsammans en mall för en tankekarta. Tankekartan tar upp rubrikerna "Vad ser du på kartan?" "Vad vet du om landskapets natur/Hur använder människan naturen?", "Vilka geografiord kan du använda för att beskriva landskapet?" och "Egna tankar om landskapet?"

Vi tittar på en karta över Skåne och fyller tillsammans i tankekartan.

Du gör sedan en egen tankekarta som visar vad du vet om Sverige. Till din hjälp har du kartorna i din kartbok. Du använder samma rubriker som vi har använt i vår gemensamma tankekarta.

 

 

Tidsram

Bedömning

Se bedömningsmatris i geografi.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: