👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi åk4 - vad behöver ett frö för att gro.

Skapad 2013-09-17 11:43 i Himlaskolan Ale
Under tre veckor kommer vi att utföra och dokumentera undersökningar kring vad ett frö behöver för att gro.
Grundskola 4 Fysik Biologi NO (år 1-3) Kemi
I det här arbetsområdet ska du få arbeta med ekologi.

Innehåll

Syfte och de kunskaper/förmågor eleverna ska utveckla

I det här arbetsområdet ska du arbeta utifrån följande syften:
Syftet med undersökningarna är att ta reda på vad ett frö behöver för att gro. Samt vad som händer om man utesluter någon del.

Vi ska arbeta främst med förmågorna 
- förmågan att skriva hypoteser
- förmågan att genomföra en undersökning
- tolka naturvetenskapliga undersökningar 

Centralt innehåll ur Lgr11 som berör arbetsområdet

Följande delar av det centrala innehållet kommer vi att behandla inom arbetsområdet:

  • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

 

Undervisningens innehåll och uppgifter

I grupper om ca 4 elever kommer ni att få undersöka och genomföra experiment. Grupperna kommer att få olika sätt och förhållningssätt till hur experimenten ska genomföras.

Vi kommer även att träna på att dokumentera undersökningarna och att skriva labbrapporter.

Ord och begrepp kopplade till arbetsområdet

Fotosyntes, klorofyll, kretslopp, ekologi

Matriser

NO Fy Bi Ke

Uppfyller kunskapskraven för E
Uppfyller kunskapskraven över E