Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska visor

Skapad 2013-09-17 12:34 i Duveds skola Åre
Vi sjunger och spelar visor av våra mest kända svenska visdiktare. Grupparbete om en visdiktare.
Grundskola 7 Musik

Innehåll

Syfte

Målet är att:

Du ska utveckla dina kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.

Du ska utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik. 

Du ska utveckla dina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras.

Bedömning.

Du visar dina kunskaper genom att vara aktiv på lektionen och både musicera och diskutera. Arbetsområdet avslutas med en presentation där du visar att du kan föra resonemang om visans funktion i samhället samt beskriva vad som är typiskt för genren. Samt genom att spela eller sjunga en visa.

Lektionerna

 

Svenska visdiktare

Visdiktare - Person som skriver och sjunger visor.

Visa – En poetisk text med enkel melodi där budskapet i texten är det viktiga. Visan består ofta av enbart verser och inga refränger.

 

Vi kommer att prata om och lyssna på visor av våra kända svenska visdiktare samt resonera kring hur visorna lever vidare i dagens musik och traditioner. Eleverna jobbar i mindre grupper om en visdiktare per grupp och besvarar frågorna nedan som sedan skall redovisas med hjälp av en presentation i googlepresentationer. Varje grupp ska också lyssna på och öva in en eller flera sånger av sin visdiktare. I mån av tid kan det även bli instrumentspel.

 

Redovisning: Presentation av visdiktaren inför klassen. (Google-presentation)

Kom ihåg att redovisa vilka källor du hämtat information ifrån.

 

 

Exempel på några svenska visdiktare:

 

Carl Michael Bellman

Alice Tengnér

Evert Taube

Dan Andersson

Olle Adolphson

Astrid Lindgren/Georg Riedel

Ted Gärdestad

Mats Paulson

Barbro Hörberg

Fred Åkerström

Cornelis Wreesvijk

Povel Ramel

Lars Berghagen

Robert Broberg

 

Ni kommer jobba i mindre grupper. Ni ska svara på frågor om en av ovanstående visdiktare (vi lottar om vilken det blir innan arbetet startar).

 

Detta ska vara med i er presentation om er visdiktare:

 • Biografi, alltså en kortare berättelse om visdiktarens liv. 

 • Viktiga händelser och förebilder/inspirations källor.

 • Berätta vad några av visdiktarens mest kända sånger handlar om. 

 • Lägg in musikexempel i er presentation.

 • Vad visdiktarens budskap är, vad han/hon vill berätta/förmedla med sina sånger.

 • På vilket sätt lever din visdiktares visor kvar?

 • På vilket sätt kan visdiktarens visor påverka den som lyssnar?

 • Bilder på visdiktaren.

 

Om visor allmänt:

 • Vad har visor för funktion i vårt samhälle? När sjunger vi visor? Varför sjunger vi visor vid dessa tillfällen?

 • Vad finns det för olika typer av visor. Tex vad handlar de om?

 

 

Varje grupp ska också sjunga och/eller spela minst en av visdiktarens sånger. Jag hjälper er att ta fram lämpliga visor. Öva tillsammans i gruppen. Vid presentationstillfället sjunger vi er visa tillsammans. 

 

Lycka till!!

 

 

 

 

Förväntat resultat och bedömning:

 

Att du kan delta i gemensam sång och följer då rytm och tonhöjd.

 

Att du kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.

 

Att du kan spela melodier med tajming.

 

Du kan föra resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.

 

Du kan urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer. I det här fallet olika slags visor.

 

 

 

 

Uppgifter

 • Vad är en visa?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu

Matriser

Mu
Visdiktare

Ny nivå
1. Sång
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd. Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd. Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd. Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
2. Spela melodier
Eleven kan spela enkla melodier med viss tajming. Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet
Eleven kan spela enkla melodier med relativt god tajming. Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven kan spela enkla melodier med god tajming. Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
3. Spela basstämmor/ Elbas
Eleven kan spela enkla basstämmor med viss tajming. Eleven kan spela enkla Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet
Eleven kan spela enkla basstämmor med relativt god tajming. Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven kan spela enkla basstämmor med god tajming. Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
4. Spela slagverksstämmor/ Trummor
Eleven kan spela enkla slagverksstämmor med viss tajming. Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet
Eleven kan spela enkla slagverksstämmor med relativt god tajming. Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven kan spela enkla slagverksstämmor med god tajming. Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
5. Spela ackordinstrument/ Keyboard
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt. Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt. Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven kan ackompanjera på ett ackord - instrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt. Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
6. Något instrument (Fördjupning)
Eleven sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär. Eleven kan bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.
Eleven sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär. Eleven kan bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck.
Eleven sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär. Eleven kan bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck.
7. Musikens sammanhang
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
8. Musikhistoria och genrekunskap
Eleven kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Eleven kan i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Eleven kan i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: