Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO Materials egenskaper

Skapad 2013-09-17 18:45 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Hur kan man sortera material och föremål efter egenskaper? Vilka olika former har vatten och vilka olika egenskaper har luft?
Grundskola 3 NO (år 1-3)

Innehåll

Undervisningens innehåll: Vad?

Vi kommer att arbeta med olika materials egenskaper.

Vattnets olika former och luftens olika egenskaper.

 

 


 

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi kommer att ha faktagenomgånger då eleverna lär sig begrepp de behöver kunna.
Begreppen kommer eleverna att använda sig av under lektionerna.
Vi kommer att arbeta praktiskt då eleverna får undersöka och prova sig fram.
Vi kommer att titta på film om ämnet.
Dokumentation kommer att ske under arbetets gång.

 

Kunskapskrav för år 3

Bedömning

Bedömning kommer att ske fortlöpande under arbetets gång. Vi kommer att bedöma din förmåga att aktivt delta i samtal och diskussioner samt att genomföra experimenten utifrån tydliga instruktioner. När arbetet är slut ska du kunna redovisa muntligt eller skriftligt om olika materials egenskaper. Du ska känna till vattnets olika former och kunna ge några exempel på luftens olika egenskaper.
Se separat matris i ämnet NO.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: