👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prata själv och lyssna på andra

Skapad 2013-09-18 06:43 i Knutsbo skola Ludvika
Grundskola 1 Svenska som andraspråk Svenska
I detta avsnitt ska du få träning i retorik. Retorik kallas för talarkonst. Under året kommer du få träna på att prata med bara en kompis, tala i och inför en mindre grupp samt tala inför hela klassen.

Vi ska träna på att våga! Samtidigt ska vi lära oss vad man kan tänka på för att alla ska höra vad som sägs.

Du kommer att märka att det beror lika mycket på publiken (lyssnaren) som på talaren om framträdandet/samtalet blir bra eller dåligt. Därför kommer du också få mycket träning i att vara en god lyssnare.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 • våga prata eller läsa inför en grupp
 • några knep som är bra att tänka på för att alla lättare ska höra och förstå vad jag vill säga
 • hur en god lyssnare är när någon annan pratar eller läser högt
 • ta muntliga instruktioner

Hur ska vi lära oss detta?

 • samling varje morgon
 • gemensamma genomgångar
 • högläsning (fröken)
 • kompisläsning
 • par- och grupparbeten
 • klassråd och kompissamtal där vi tränar extra mycket på turtagning, våga prata och vara en god lyssnare
 • retorikövningar på vissa svenskalektioner

Vad som kommer att bedömas:

Se bedömningsmatris

Hur du får visa vad du kan:

 • När du drar datumet under samlingen, eller berättar något för klassen.
 • Du kan visa att du vågar prata och är en god lyssnare under samlingen, vid gemensamma genomgångar, högläsningen/kompisläsningen, klassrådet och när vi ska redovisa något under lektionerna.
 • Varje gång någon fröken talar om vad ni ska göra visar du hur väl du kan följa muntliga instruktioner.
 • Under retorikövningarna och par-/grupparbetena får du också chans att visa vad du kan.

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3

Matriser

Sv SvA
Prata och lyssna åk 1

På väg
Bra
Superbra
Våga prata
 • Sv   3
Du vågar prata med/läsa för kompisen brevid dig när ni gör pararbeten.
Du vågar prata i/läsa för en grupp när ni gör grupparbeten.
Du vågar prata/läsa inför hela klassen.
Berätta så att andra förstår
 • Sv   3
Du kan berätta om något du har varit med om, men det är svårt för andra att förstå vad du menar.
Du kan berätta något du har varit med om så att andra förstår vad du menar.
Du berättar på ett sätt så att ditt budskap tydligt framgår. Det du berättar hör till ämnet.
Lyssna på andra
 • Sv   3
Du gör ibland egna saker så att du glömmer att lyssna på den som pratar/läser högt.
Du är tyst och lyssnar koncentrerat på den som pratar/läser högt, utan att göra annat samtidigt.
Du visar att du är en god lyssnare genom att titta på den som pratar/läser. Du lyssnar utan att plocka med någonting annat samtidigt. Du kan ställa bra frågor, svara på frågor om innehållet eller ge ett guldkorn efteråt.
Följa muntliga instruktioner
 • Sv   3
Du behöver ibland höra en instruktion många gånger innan du förstår vad du ska göra. Det går bäst när du får instruktionen enskilt.
Du förstår vad du ska göra när fröken förklarar. Om du inte förstår så frågar du.
Du förstår (eller frågar om du inte förstår) och utför instruktionen på rätt sätt utan att göra någonting annat också.
Vänta på sin tur
(finns med som punkt i Ludvikas retorikplan)
Du glömmer ofta att räcka upp handen när du vill säga något. *eller:* Du räcker upp handen men har svårt att vara tyst medan du väntar på din tur. Det händer ofta att du avbryter när en annan person pratar.
Du räcker för det mesta upp handen när du vill säga något och väntar på din tur innan du pratar. Ibland avbryter du när en annan person pratar.
Du räcker upp handen och väntar på din tur. Du avbryter inte när en annan person pratar.