Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Deckare

Skapad 2013-09-18 10:10 i Söderskolan Falkenberg
Vi läser, diskuterar och analyserar, tittar på samt skriver egna deckare.
Grundskola 8 Svenska som andraspråk Svenska
Vi läser, diskuterar och analyserar, tittar på samt skriver egna deckare.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

- att formulera sig och kommunicera i skrift
- att läsa och analysera skönlitteratur 
- att anpassa språket efter syftet, i det här fallet 'deckare', mottagare och sammanhang

Bedömning - vad och hur

Det som kommer att bedömas är gemensamma analyser och diskussioner i klassrummet, den egna deckaren eleven skrivit, analys/recension av läst deckare samt film. 

Undervisning och arbetsformer

I klassrummet diskuterar vi vad en deckare är för något och läser några utdrag som visar på detta. 
Eleverna läser också varsin deckare som de sedan gör en bokrecension av. Tillsammans kommer vi att titta på en deckare (film) och analysera den i smågrupper.
Det största arbetet blir att använda sina kunskaper om vad en deckare är för något, och skriva en egen deckare på 5-7 sidor. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: