Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål kurdiska Åk 2

Skapad 2013-09-18 15:08 i Modersmål Trelleborg
Denna LPP gäller för ämnet modersmål kurdiska- Mro Trelleborgs kommun med utgångspunkt från Lgr 11.
Grundskola 2 Modersmål
Vi läser olika texter och besvarar frågor, samtalar och skriver om texterna på olika sätt.

Innehåll

Syfte

De målen från syftet i Lgr 11 som planeringen har utgått ifrån.

Centralt innehål

Koppla de punkterna i det centrala innehållet som berörs.

Konkretiserade mål för eleven

Du skall kunna : använda olika sätt att läsa, urskilja olika texters syften och budskap skriva olika texter och använnda dig av skrivregel.

Arbetsformer och materiel

Vi läser olika typer av texter  från lärobok utifrån elevernas förkunskaper och intresse. Vi har högläsning och enskild läsning Vi diskuterar textens syfte och budskap Vi arbetar med skriftliga och muntliga frågor kring texterna.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att redovisa arbete skriftligt och muntligt. 

Avsnitt 6

Du ska jobba med följande punkter: högläsning. rättstavning. skriva berättelser och redovisa. Kunna svåra ord.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3

Matriser

Ml
LPP i modersmål för åk 2

Läsa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Du läser alfabetet och känner till läsriktningen. Du jämför ljud i modersmålet och svenska.
Du läser korta ord och rättar dig själv ibland.
Du läser korta meningar och rättar dig själv.
Du läser med flyt och förståelse åldersanpassade texter och listar ut längre, obekanta ord med hjälp av de ord som du redan förstår.
Du läser flytande med god läsförståelse för olika ändamål: sökläsning, översiktsläsning, djupläsning oavsett text, t.ex. enkla kapitel böcker. (LUS 15)

Skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Du skriver av enkla enstaviga och fåstaviga ord.
Du skriver själv korta ord och fraser. Det förekommer stavnings- och gramatiska fel som kan störa förståelsen.
Du skriver enkla meningar om välbekanta ämnen. Det förekommer färre stavnings- och grammatiska fel, budskap framgår tydligt.
Du skriver mer utvecklade meningar och korta berättande, beskrivande eller informerande texter om för dig välbekanta ämnen.
Du skriver berättande, beskrivande eller informerande texter som berör för dig välbekanta ämnen och även ämnen bortom din vardag.
Du känner till skrivteckensform och skrivriktningen samt jämför dessa med svenska.
Du använder stor bokstav och sätter punkt i korta fraser och meningar.
Du använder flera interpunktionstecken (frågetecken och uttropstecken) i utvecklade meningar.
Du har relativt god förståelse och använder grundläggande grammatiska regler och interpunktion. Du följer given struktur till en viss nivå.
Du har god förståelse av grammatiska regler och interpunktion. Du följer given struktur. Du använder grundläggande grammatiska regler och interpunktionstecken i längre meningar med god säkerhet. Du jämför ordföljd, stavningsregler och interpunktion i modersmålet med svenska.

Tala och samtala

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Du ställer och svarar kort på frågor som berör din vardag.
Du ställer utvecklade frågor som berör din vardag och svarar med fullständiga meningar
Du ställer välutvecklade frågor och svarar med fullständiga meningar som berör din vardag och bortom din vardag.
Du följer språkets uttal, betoning och satsmelodi till en viss nivå.
Du följer språkets uttal, betoning och satsmelodi relativt bra.
Du gör enkla jämförelser mellan modersmålets uttal och svenska.
Du följer språkets uttal, betoning och satsmelodi bra. Du gör mer utvecklade jämförelser mellan modersmålets uttal och svenska.

Lyssna och förstå

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Du lyssnar och förstår enkla hälsningsfraser och dialoger som berör din vardag. Du följer enkla instruktioner.
Du förstår en enkel saga. Du förstår och följer instruktioner som består av flera led.
Du följer en längre dialog som även berör ämnen bortom din egen vardag.
Du förstår innehållet i åldersanpassade TV program/film.
Du förstår åldersanpassade texter vid högläsning.

Berättande texter och sakprosatexter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Du känner till ramsor och rim ur modersmålets tradition.
Du känner till gåtor, sagor och myter från områden där modersmålets talas.
Du känner till och återberättar själv en saga från områden där modersmålets talas.
Du deltar aktivt i diskussion kring berättande, beskrivande eller förklarande texter med anknytning till traditioner från områden där modersmålet talas.
Du känner till berättande och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas.

Språkbruk

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Du namnger färger, kroppsdelar, former, mat, växter, djur, klädeplagg och andra saker som berör din vardag.
Du namnger tidbegrepp, veckodagar, månader och årstider.
Du utrycker känslor och åsikter med flera ord.
Du beskriver en person, ett djur, en sak, en händelse eller en upplevelse på ett detaljerat sätt.
Du använder dig av ord och begrepp för att utrycka känslor, åsikter och kunskaper på ett detaljerat sätt.

Kultur och samhälle

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Du känner till lekar från områden där modersmålet talas.
Du berättar om några högtider/traditioner från områden där modersmålets talas.
Du gör enkla jämförelser av högtider/traditioner från områden där modersmålets talas med svenska förhållanden.
Du pekar ut ursprungslandets huvudstad i en kartbok.
Du beskriver flera högtider/traditioner från områden där modersmålets talas på ett detaljerat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: