Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Koll på Sverige" åk 4

Skapad 2013-09-18 20:18 i Klostergårdskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Geografi

Innehåll

Till eleverna

 Målet med arbetet är att du utvecklar kunskap om:

   1. hur du känner igen och använder dig av olika sorters kartor
   2. varför Sverige ser ut som det gör
   3. hur naturen och landskapet ser ut i olika delar av vårt land
   4. våra naturtillgångar
   5. väder och klimat och om hur en väderprognos kommer till
   6. vilka vi i Sverige är och var vi bor

Under arbetets gång kommer vi att:

 • läsa texter i "Koll på Sverige" och göra uppgifter i tillhörande arbetsbok
 • se på filmer
 • ha lärarledda genomgångar
 • diskutera texter och frågor som rör ämnet
 • göra fördjupningsarbete dels i grupp och dels enskilt

Du kommer att redovisa ditt arbete genom att:

 • lösa uppgifterna i arbetsboken
 • visa vad du lärt dig i skriftliga och muntliga förhör
 • delta i samtal och diskussioner

Bedömning

När vi arbetat färdigt ska du kunna:

 • hitta på en karta
 • tyda kartans tecken och färger
 • att det finns olika sorters kartor
 • varför de svenska bergen inte är så höga
 • vilka spår inlandsisen har lämnat efter sig
 • hur vi människor förändrar landskapet
 • hur Sverige är indelat
 • hur några olika delar av Sverige ser ut
 • var hav, sjöar och vattendrag finns i Sverige
 • vad vattnets kretslopp är
 • vilka Sveriges viktigaste naturtillgångar är
 • hur vi använder våra naturtillgångar
 • hur vi får rent vatten
 • hur en väderprognos görs
 • vad det är för skillnad mellan väder och klimat
 • hur klimatet påverkar olika delar av Sverige
 • var de flesta människorna i Sverige bor
 • några orsaker till varför människor flyttar
 • varför Stockholm är en viktig stad
 • hur samerna levde förr och hur de lever i dag  

Kopplingar till syfte och centralt innehåll Lgr 11

Kunskapskrav åk 6

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: