Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi "Intro" åk 6

Skapad 2013-09-19 07:57 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Grundkurs kemi
Grundskola 6 – 9 Kemi
Denna kurs behandlar det grundläggande begreppen inom kemin. Vi kommer även att träna oss i att planera, genomföra och utvärdera laborationer, samt skriva laborationsrapporter.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

Kopplingar till läroplan

 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Vattnets egenskaper och kretslopp.
 • Ke  4-6
  Kemin i vardagen och samhället Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
 • Ke  4-6
  Kemin och världsbilden Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Konkretiserade mål

Efter arbetsområdet ska du ha kunskap gällande följande frågeställningar:
Vilket är det naturvetenskapliga arbetssättet (material, hypotes, utforma metod/planera, utföra och dokumentera en laboration/undersökning, analysera resultat, skriva rapport)?

Hur ska vi på ett säkert sätt hantera vanliga kemikalier i hemmet? Hur är kemikalierna märkta?

Hur kan man dela in blandningar i lösningar, slamningar resp emulsioner?
Hur kan man separera olika blandningar i deras olika beståndsdelar?
Vad innebär begreppet pH, surt, neutralt och basiskt?
Vad är det som gör att ämnen finns i olika faser? 
Vilka partiklar är det som bygger upp materia?

Undervisningen

Föreläsningar
Par-gruppövningar
Undersökningar/Laborationer
Film
Test - prov

Bedömning

Jag använder mig av en matris när jag gör bedömningen. Den finns att hitta under fliken matriser.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: