👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande text och tal

Skapad 2013-09-19 09:25 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Eleverna får skriva en instruerande text och ett instruerande tal som de ska hålla för en grupp elever. Förmågan att presentera/ tala och att skriva bedöms.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Eleverna får skriva en instruerande text och ett instruerande tal som de ska hålla för en grupp elever. Förmågan att presentera/ tala och att skriva bedöms.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är:

- formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Delar ur det centrala innehållet som fokuseras på under arbetsområdet är:

- Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 
- Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare.
- Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Arbetssätt och undervisning

Eleverna får, efter genomgång, förbereda ett instruerande tal och redovisa det muntligt med hjälp av valt hjälpmedel ( ex. powerpoint, visa medan man berättar etc.). Den skriftliga uppgiften består att eleven skriver en instruerande text.

Visa vad du lärt dig

Ditt instruerande tal och din text bedöms.

Tidsram

Vårterminen 2018 åk 7

Bedömning

Se aktuell bedömningsmatris i svenska apekterna tala och skriva och att koppla samman text och andra medier.