Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljö och Hållbar Utveckling

Skapad 2013-09-19 14:24 i Rydsbergsskolan grundskola Lerum
Grundskola 4 – 6 Geografi Samhällskunskap Biologi Fysik Kemi
Miljö och hållbar utveckling

Innehåll

Syfte

Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

Undervisningen i NO / SO ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4-6

Undervisningen

 • Genomgångar av de viktigaste begreppen.
 • Du kommer att få se några relevanta filmer.
 • Praktiska uppgifter av olika slag
 • Träna på att ta fram och bearbeta fakta ur relevanta texter.
 • Dramatisera, diskutera och skapa en pjäs om hållbar utveckling tillsammans med en teaterpedagog.
 • Diskussioner

Redovisning och Bedömning

Bedömning sker under arbetets gång samt ditt deltagande i diskussioner, skapandet av pjäsen och andra uppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: