Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik

Skapad 2013-09-22 15:31 i Lurs skola Tanum
Sång och spel
Grundskola 1 – 2 Musik

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du ska kunna:
delta i gemensam sång
imitera och improvisera till musik
skapa enkel musik
spela olika rytminstrument
ge exempel på några olika musikinstrument
uttrycka och samtala om känslor i samband med musik
Sveriges nationalsång samt några vanliga psalmer

 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Jag kommer att bedöma:
hur du deltar i undervisningen

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Ni kommer att få:
delta i gemensam sång
imitera och improvisera till musik
skapa enkel musik
spela olika rytminstrument
ge exempel på några olika musikinstrument
uttrycka och samtala om känslor i samband med musik
Sveriges nationalsång samt några vanliga psalmer

sjunga i kanon och i enkla stämmor
dramatisera och improvisera musik
spela olika rytminstrument
lyssna och samtala om musik

Arbetet kommer att ske under läsåret 2020/21

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: