👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp - Jag och världen åk 2

Skapad 2013-09-23 19:27 i Ekenässkolan Stenungsund
LPP,n gäller undervisning under perioden ht 2013
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3)
Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika platser, regioner och levnadsvillkor samt världsdelarna och världshaven. Undervisningen ska ge eleverna kunskap om kartan, vilket ska ge eleverna möjlighet att se världen ur ett helhetsperspektiv.

Innehåll

 
 

Centralt innehåll

Arbetssätt

Vi kommer arbeta med att:

- studera jordgloben och olika kartor
- träna namnen på världsdelarna och världshaven
- se på film om olika delar av världen
- träna på att läsa en karta och på att placera ut olika platser
- samtala om Barnkonventionen
- lyssna på sagor från olika kulturer

Bedömning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3

Matriser

SO
Jag och världen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Världsdelar
 • Ge   3
Du kan namnet på någon världsdel.
Du kan namnet på flera världsdelar.
Du kan namnet på världsdelarna och kan peka ut dem på en karta eller jordglob.
Världshav
 • Ge   3
Du kan namnet på något världshav.
Du kan namnet på flera världshav.
Du kan namnet på världshaven och kan också peka ut dem på en karta eller en jordglob.