👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges geografi och natur

Skapad 2013-09-24 07:50 i Toftaskolan Falun
Ett arbetsområde där vi arbetar med sveriges geografi och de olika naturtyperna.
Grundskola 4 Geografi Svenska Biologi

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet för elev- motiv

I det här arbetet kommer du att få lära dig om olika delar av Sverige och hur naturen skiftar från norr till söder. Du kommer också att få lära dig att hitta i en kartbok, och på så sätt lära dig namnen på en del av sveriges landskap, städer, sjöar, berg mm.

Förmågor som arbetsområdet övar

Du ska få möjlighet att öva/utveckla förmågan att...

 • Läsa enklare faktatexter och plocka ut det viktigaste.
 • Skriva faktatexter med hjälp av stödord och/eller tankekarta.
 • Läsa av en karta.
 • Göra jämförelser inom arbetsområdet.
 • Se samband mellan olika djur och växtarter.
 • Använda geografins ord och begrepp när du samtalar om geografi.

 

 

Mål

 • Du skall kunna skriva enkla faktatexter.
 • Du skall kunna använda kartan som en källa till information.
 • Du ska ha kunskap om landskapens läge på kartan samt kunna berätta något om varje landskap.
 • Du skall kunna göra jämförelser när det gäller sveriges geografi och natur.
 • Du skall känna och till de vanligaste växterna och djuren i sveriges olika naturtyper.

Undervisning och arbetssätt

 • Vi kommer att se på film, (Geografens testamente, Sverige) och arbeta med uppgifter som hör i hop med filmerna.
 • Du kommer att arbeta med kartboken för att lära dig landskapen och andra geografiska namn.
 • Du kommer att öva dina kartkunskaper med hjälp av olika program på nätet. (Webbmagistern och Seterra)
 • Du kommer att få träna dig på att skriva stödord och skriva egna texter efter det.
 • Vi kommer att prata om vad som skiljer olika delar av landet från varandra.

Bedömning

Du kommer att få visa dina förmågor genom;

 • ett kartprov
 • egna texter.
 • att svara på frågor både muntligt och skriftligt.
 • vara med i samtal om det vi läst/sett på film om.
 • att rita bilder som förklarar t ex samband mellan olika djur och växter.Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6