Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden åk 5 Ht-16

Skapad 2013-09-24 11:04 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Ett SO-projekt ur historiskt och etiskt perspektiv.
Grundskola 5 Historia
Vi gör en resa tillsammans genom medeltidens Sverige.

Hur levde man?

Hur var samhället uppbyggt?

Hur förändrades folkets ritualer och trosuppfattning?

Hur bedrevs handeln med andra länder?

Hur förändrades världsbilden under medeltiden? Vad berodde det på?

Innehåll

Bedömning och redovisning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

¤ Redogöra för en del fakta och begrepp

¤ Reflektera för att bilda dig en egen uppfattning i förhållande till fakta

¤ Analysera och se enkla samband mellan händelser och skeenden

¤ Bearbeta informationen med hjälp av instruktioner och strategier

¤ Delta i diskussioner och bidra med egna åsikter

 

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: