Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Egen utmaning

Skapad 2013-09-25 09:08 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
Ett arbete där du kommer att utveckla din förmåga till att se möjligheter och att planera och genomföra ett krävande arbete.Det kommer att sträcka sig över hela terminen och ge dig möjlighet att kombinera tekniker och material.
Grundskola 9
Du skall framställa ett slöjdalster idär dina förmågor får en utmaning. Där du gör ett nytt slöjdföremål som du inte gjort tidigare, men använder dig av de kunskaperoch förmågor som du utvecklat i slöjden under sju år.

Innehåll

 

Innehåll och arbetssätt

 

IDÉUTVECKLING:

ÖVERVÄGANDEN:
Göra en detaljplan, den skall hjälpa dig att föra arbetet framåt.
Fundera över /diskutera med någon om vilka verktyg och vilka tekniker som behövs för genomföra projektet.
. Testa olika material och skaffa kunskap om materialet. 

FRAMSTÄLLNING:
Framställ dit slöjdföremål.
För Logg om ditt projekt.
Testa en logg som du ser värdet av och som fungerar för dig.Foto, film, blogg, anteckningar är andvänbara verktyg för att du skall kunna Värdera
Värdera och gör överväganden under arbetets gång.
Dra nytta av tidigare kunskap och den erfarenhet som finns i salen, resonera med kamrater om lösningar. 

VÄRDERING:

Att värdera innebär att du kan beskriva resonera om : Vad du har gjort. Hur du gjort det. Varför du gjorde det. Vad du kunde  före och vilka erfarenheter gjorde  i projektet.
Presentera dina erfarenheter och ditt resultat.. 

Detta bedöms

- förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker

- förmåga att välja och motivera tilvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets och miljöaspekter

- förmåga att tolka slöjdföremålets estetiska och kulturella uttryck

- förmåga att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

 

 

Matriser

HT 18 Slöjdmatris år 9 Toråsskolan

E
C
A
1A Komplexitet
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
1B Vilket material
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
1C Hur för du arbetet framåt
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
1D Hur använder du verktyg och maskiner
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
2A Vad fungerar best ?
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
2B Ideutveckling
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
2C`Resultat
Vilket resultat vill du uppnå ?
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
2D Handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
3A Hur har arbetet fungerat
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
3B Slöjdspecifika begrepp
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
4A Tolka
estetiska och kulturella begrepp
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: