Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi år 7 v.13-16 Världens befolkning

Skapad 2013-09-25 09:38 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Befolkning, urbanisering och migration.
Grundskola 7 Geografi

Befolkningen på vår jord växer. Kommer våra resurser räcka till? Varför bor människor där de bor? Var, hur och varför ökar jordens befolkning. Dessa frågor kommer var centrala i det arbete som vi nu startar.

Innehåll

Förmågor att utveckla. Syftet med vårt arbete.

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Centralt innehåll utifrån skolverkets kursplan.

Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.

Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

Undervisningen

Vi kommer läsa i läroboken, se och lyssna på genomgångar.
Öva på att analysera statistik för att kunna dra slutsatser.  
Lära oss olika geografiska begrepp.

Efter avslutat arbetsområde skall du kunna..

Förklara betydelsen av centrala begrepp inom geografin som:

migration, urbanisering, befolknigspyramider, urban, rural, naturresurser, befolkningstäthet, population, familjeplanering, emigration, immigration och demografi.

Analysera, utforska och värdera statistik och texter inom ämnet.

Titta i bedömningsmatrisen för geografi där alla kvaliteter tränas och bedöms utom:
Geografiska mönster
Klimatförändringar: förklaringar och konsekvenser

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: