Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Matematik år 1 talområde 10-20

Skapad 2013-09-26 13:14 i Hamburgsundskolan Tanum
Matematik talområdet 10-100
Grundskola 1 Matematik
Du kommer att lära dig att

räkna addition och subtraktion i talområdet 10-20

räkna pengar

tiotal och ental

räkna 0-20 fram- och baklänges

räkna 0 till 100 med hela tiotal

talens grannar

jämföra tal

klockan; hel- och halvtimmar

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du ska lära dig om/att
talen från 10 till 20
tiotal och ental
talraden 0 till 20
talens grannar
jämföra tal
man kan byta plats på talen i addition
räkna addition och subtraktion mellan 10-20
ta hjälp av entalen när du räknar addition och subtraktion
lösa textuppgifter i addition och subtraktion
vikt i kg
geometriska figurer; kon, klot och kub
skilja på addition och subtraktion
använda addition och subtraktion när du handlar och räknar pengar
att välja addition eller subtraktion i olika uppgifter
längd i cm
räkna 10 i taget till 100
räkna addition och subtraktion med hela tiotal
vilka tiotal som tillsammans är 100


Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Du får visa dina kunskaper genom att
räkna med tiotal och ental
räkna 0-20 fram-och baklänges
jämföra tal
byta plats på talen i addition
utgå från entalen i addition och subtraktion 10-20
lösa textuppgifter och göra räknesagor
kunna välja räknesätt
räkna 10 i taget till 100
räkna addition och subtraktion med hela tiotal
förstå begreppen kg och cm
kunna beskriva klot, kon och kub
räkna med pengar

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3
  Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma   3
  Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
 • Ma   3
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
 • Ma   3
  Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 • Ma   3
  Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
 • Ma   3
  Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Vårterminen 2016

Pedagogiska genomgångar i grupp
Matematiska resonemang
Arbete med konkret material
Utematte
Spel
I-pad
Göra räknesagor
Räkna tal enskilt och i grupp

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: