👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema etik

Skapad 2013-09-27 10:09 i Stenbackeskolan Grundskolor
Ett tema om etik. Etiska dilemman tas upp ur olika perspektiv och teorier.
Grundskola 8 – 9 Religionskunskap Samhällskunskap
Detta är ett tema där vi jobbar med etik ur olika perspektiv. Vi kommer vända och vrida på frågor om rätt och fel.

Innehåll

Syfte

Du ska få utveckla din förmåga att:

  • diskutera vad som är rätt och fel med hjälp av etiska begrepp och modeller.
  • analysera och kritiskt granska frågor i samhället nära dig, i Sverige och i världen ur olika perspektiv.

Innehåll, arbetssätt och tidsåtgång

Vi kommer att jobba med:

  • vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller; pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik.
  • etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
  • föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
  • Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter.


Arbetssätt:

Genomgångar om de etiska modellerna.
Jobba med etiska dilemman utifrån de etiska modellerna både enskilt och gemensamt


Tid: 10/1-7/2

bedömning

Jag bedömer hur du:

  • diskuterar vad som är rätt och fel och hur du använder etiska begrepp och modeller.
  • kan se frågor om samhället ur olika perspektiv och diskutera hur de hänger ihop med varandra.

Redovisning:

Du ska resonera skriftligt kring en given fråga utifrån modellerna och även ta ställning i frågan. Detta sker den 7/2.

Matriser

Re Sh
Tema etik

För E
För C
För A
Diskussion
Du kan diskutera på ett enkelt sätt vad som är rätt och fel.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt vad som är rätt och fel.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt vad som är rätt och fel.
begrepp
Du använder etiska begrepp och modeller på ett ganska bra sätt.
Du använder etiska begrepp och modeller på ett bra sätt.
Du använder etiska begrepp och modeller på ett mycket bra sätt.
samhället
Du kan undersöka frågor om samhället ur olika perspektiv. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur de hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt
Du kan undersöka frågor om samhället ur olika perspektiv. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur de hänger ihop med varandra på ett ganska komplex sätt.
Du kan undersöka frågor om samhället ur olika perspektiv. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur de hänger ihop med varandra på ett komplext sätt.