Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och procent årskurs 8 ht 16

Skapad 2013-09-28 16:16 i Freinetskolan Hugin Freinet
Grundskola 8 Matematik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Bråk och procent åk 8 ht 13

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Begrepp
Bråk, täljare, nämnare, förkorta, förlänga, bråkform, blandad form, enklaste form, procent, procentform, decimalform, andel, delen, det hela och ränta.
Du har ännu inte baskunskaper om matematiskabegrepp.
Du har baskunskaper om matematiskabegrepp. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer du känner till väl.
Du har goda kunskaper om matematiskabegrepp. Du använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om matematiskabegrepp. Du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Begrepp
Omvandla från tal i bråkform till tal i decimalform och procentform.
Du kan ännu inte byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiskabegrepp. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiskabegrepp. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiskabegrepp. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Metod
Bråk, addera och subtrahera, multiplicera och dividera tal i bråkform.
Du kan ännu inte göra uträkningar med bråk.
Du kan göra uträkningar i bråk på ett ganska bra sätt. Du väljer metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra uträkningar i bråk på ett bra sätt. Du väljer metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra uträkningar i bråk på ett mycket bra sätt. Du väljer metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Uträkningar bråk
se ovan. Men du kan samtala och diskutera hur du gjort.
Du kan inte förklara hur man gör uträkningar med bråk.
Du kan förklara på ett ganska bra sätt om hur man gör uträkningar i bråk. Du använder symboler som passar ganska bra ihop med situationen och målet.
Du kan förklara på ett bra sätt om hur man gör uträkningar i bråk. Du använder symboler som passar bra ihop med situationen och målet.
Du kan förklara på ett mycket bra sätt om hur man gör uträkningar i bråk. Du använder symboler som passar mycket bra ihop med situationen och målet.
Uträkningar procent
sambandet mellan bråkform, decimalform och procentform.Räkna ut hur många procent. Göra beräkningar när procenttalet är känt. Räkna med räntesats.
Du kan inte göra uträkningar i procent.
Du kan göra uträkningar i procent på ett ganska bra sätt. Du väljer metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra uträkningar i procent på ett bra sätt. Du väljer metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra uträkningar i procent på ett mycket bra sätt. Du väljer metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Uträkningar procent
se ovan, men du ska samtala och diskutera hur du gjort.
Du kan inte förklara hur man gör uträkningar i procent.
Du kan förklara på ett ganska bra sätt om hur man gör uträkningar i procent. Du använder symboler som passar ganska bra ihop med situationen och målet.
Du kan förklara på ett bra sätt om hur man gör uträkningar i procent. Du använder symboler som passar bra ihop med situationen och målet.
Du kan förklara på ett mycket bra sätt om hur man gör uträkningar i procent. Du använder symboler som passar mycket bra ihop med situationen och målet.
Problemlösning
Du ska lösa problem olika typer av problem enskilt och tillsammans med andra.
Du kan inte diskutera hur man kan lösa matematiska problem.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur man kan välja att lösa matteproblem och om resultaten är rimliga. Du hjälper till att ge något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur man kan välja att lösa matteproblem och om resultaten är rimliga. Du ger något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur man kan välja att lösa matteproblem och om resultaten är rimliga. Du ger några förslag på andra sätt att lösa problemen.
Problemlösning
Du ska lösa olika typer av problem enskilt och tillsammans med andra.
Du kan inte förklara hur du tänker och förstår inte hur andra tänker när ni diskuterar matematik.
Du kan förklara hur du tänkt och förstå hur andra tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionenfortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan förklara hur du tänkt och förstå hur andra tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionenfortsätter på ett bra sätt.
Du kan förklara hur du tänkt och förstå hur andra tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionenfortsätter på ett mycket bra sätt.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: