Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MatteSafari 2A

Skapad 2013-09-30 13:29 i Fågelskolan F-3 Lunds för- och grundskolor
Så här arbetar vi med MatteSafari 2A.
Grundskola 2 Matematik

Nu ska du få lära dig om talen upp till 100, både vilken ordning de kommer i och vilken som är störst eller minst. Du ska också få addera och subtrahera tal upp till 100. Du ska få lära dig multiplikation (gånger) och division (delat med). Du ska få lära dig mer om klockan. Du ska även få lära dig mäta på olika sätt, samt lära dig om former och ytor.

Innehåll

Syften för ämnet

Syftet med undervisningen i ämnet matematik är att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Undervisningens innehåll: Vad?

Arbetsområden:

 •  lägga till 10 i taget från 0 till 100
 •  addera tiotal med ental, t.ex. 60+3=
 • dela upp t.ex talet 63 i tiotal och ental
 • säga och skriva talen i ordning från1 till 100
 • vilket tal som kommer före och efter
 • klockan kvart i och kvart över,10 och 20 över eller i
 • addera och subtrahera med ental
 • använda t.ex 3 + 4=7 när du räknar ut 53 + 4 eller t.ex 9 - 6=3 när du räknar ut 59 - 6
 • använda + eller- när du löser textuppgifter
 • mäta med linjal
 • hur långt är 1 meter
 • längdenheterna cm och m
 • räkna plus och minus med tiotalsövergång
 • ta hjälp av talmönster i addition och subtraktion
 • tvåans tabell
 • jämna/udda tal 
 • dubbelt/hälften
 • en halv, en tredjedel och en fjärdedel
 • beskriva var en sak är, lägesord

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3
  Geometri Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Samband och förändringar Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Kunskapskrav (för år 3)

Läroplanens kunskapskrav i år 3:

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma   3
  Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
 • Ma   3
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
 • Ma   3
  Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta både laborativt och teoretiskt med boken MatteSafari 2A som bas. Vi arbetar och diskuterar både i grupp och individuellt. Vi ska arbeta både ute och inne. Under arbetets gång får du berätta/visa vad du kan och hur du tänker. Varje vecka får du en matteläxa. som också visar vad du lärt dig. Efter varje kapitel görs en skriftlig diagnos och därefter görs en individuell bedömning om hurvida delmålen uppnåtts. En IUP-plan med åtgärder upprättas vid behov för att eleven ska nå delmålen.

Bedömning, delmål

Du ska kunna:

 • lägga till 10 i taget från 0 till 100
 • hur många kronor t.ex 4 tior och 6 enkronor är
 • dela upp t.ex talet 63 i tiotal och ental
 • säga och skriva talen i ordning från1 till 100
 • veta vilket tal som kommer före och efter i talraden
 • klockan kvart i och kvart över,10 och 20 över eller i
 • addera och subtrahera med ental
 • använda t.ex 3 + 4=7 när du räknar ut 53 + 4 eller t.ex 9 - 6=3 när du räknar ut 59 - 6
 • veta när det ska vara + eller - när du löser textuppgifter
 • mäta med linjal
 • räkna plus och minus med tiotalsövergång
 • ta hjälp av talmönster i addition och subtraktion
 • tvåans tabell
 • jämna/udda tal
 • dubbelt/hälften
 • en halv, en tredjedel och en fjärdedel
 • beskriva var en sak är

 

Bedömning av elevens lärande sker kontinuerligt via:

diagnoser i varje kapitel i boken, observationer vid laborativt arbete, delaktighet vid genomgångar, ansvarstagande vid enskilt arbete. Skolverkets diagnosmaterial.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: