Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartan, vegetation, väder och klimat

Skapad 2013-09-30 13:31 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Vi inleder med att arbeta med olika karttyper och namngeografi. Efter det skall vi studera varför det råder olika slags klimat i olika delar av världen. Vad är skillnaden mellan klimat och väder? Varför växer det olika saker beroende på var platsen ligger? Och klimatförändring, vad är det egentligen?
Grundskola 7 – 9 Geografi

Vi inleder med att arbeta med olika karttyper och namngeografi. Efter det skall vi studera varför det råder olika slags klimat i olika delar av världen. Vad är skillnaden mellan klimat och väder? Varför växer det olika saker beroende på var platsen ligger? Och klimatförändring, vad är det egentligen?

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att


Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Ge
  Syfte värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Bedömning

Bedömningen kommer att göras löpande i det arbete vi gör lektionstid, både arbetsuppgifter och diskussionsuppgifter. Eleverna får även möjlighet att skriftligt visa hur långt de nått i sin kunskapsutveckling i de bedömningsuppgifter vi kommer att ha.

De förmågor som vi främst övar på är analysförmåga, kommunikativ förmåga, begreppslig förmåga och procedurförmåga.

Kopplingar till läroplan

 • Ge  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
 • Ge  E 9
  Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ge  E 9
  Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
 • Ge  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
 • Ge  C 9
  Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
 • Ge  C 9
  Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
 • Ge  C 9
  Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
 • Ge  A 9
  Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
 • Ge  A 9
  Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
 • Ge  A 9
  Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
 • Ge  A 9
  Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Undervisningen kommer att innehålla genomgångar, arbetsuppgifter enskilt och i grupp, diskussioner i både helklass och mindre grupper samt film.

Vecka

34. Introduktion till ämnet geografi, vad är geografi? Genomgång av LPP. Kartkunskap och namngeografi. Film.

35. Kartkunskap, projektion, gradnät, skala samt namngeografi.
36. Kartkunskap och namngeografi. Liten bedömningsuppgift om kartkunskap och namngeografi. 
37. Väder, klimat och vegetation. Genomgångar, arbetsuppgifter och diskussioner.
38. Väder, klimat och vegetation. Film om klimatförändringar med efterföljande diskussion.
39. Väder, klimat och vegetation. Genomgångar, arbetsuppgifter och diskussioner.
40. Väder, klimat och vegetation. Genomgångar, arbetsuppgifter och diskussioner. 

41. Repetition. Skriftlig bedömningsuppgift om väder, klimat och vegetation-

 

 

 

Konkretiserade mål

Dessa konkreta mål ska du arbeta för att nå i detta område:

 • Förklara orsaken till och konsekvenserna av klimatförändringarna.

 

 • Förklara varför vi har olika årstider och vissa termer som hör till detta.

 • Kunna förklara vad som är den bakomliggande "motorn" till vindar och vindsystem.

 • Redogöra för vad som menas med begreppen väder och klimat.

 • Förklara hur klimatet skiljer sig åt och kunna placera ut några olika klimattyper på jordklotet.

 • Förklara hur nederbörd bildas.

 • Kunna beskriva de olika vegetationzonerna som finns och vad som skiljer dem åt.

 • Veta vad atmosfären är och dess olika delar.

 • Veta något om ozonlagrets betydelse.

 • Kunna beskriva hur människors liv påverkas av klimatet där de bor.

 • Kunna beskriva hur vi påverkar klimatet samt vilka följder det kan ge.

 • Visa att du tagit till dig begrepp som hör till området.

 • Kartkunskap och namngeografi.

 

 

Uppgifter

 • Genomgång kartan

 • De fem förmågorna

 • Genomgång om väder, klimat och vegetation.

 • Genomgång kartan

 • Genomgång kartan

 • Genomgång väder, klimat och vegetation

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: