👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 4-6

Skapad 2013-09-30 21:45 i Korpadalsskolan Karlshamn
Det här en övergripande pedagogisk planering och bedömningsmatris för åk. 4 till åk. 6
Grundskola 4 – 6 Musik
Det här en övergripande pedagogisk planering och bedömningsmatris för åk. 4 till åk. 6

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • Mu
  Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Musikframföranden.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.

Konkretisering av syfte

Det betyder att du i åk 4 ska få lära dig:

 • Sånger inom olika stilar och tidsperioder
 • Att utveckla din förmåga att hålla rätt takt och rytm
 • Om hur du kan/bör använda din röst
 • Om hur man läser musikens språk. i form av ord, noter och andra symboler

Undervisning

I åk. 4 lägger vi tonvikten på gemensam sång, rytm och att skapa musik. Du kommer att få lära dig genom att:

 • Sjunga och musicera tillsammans
 • Använda din röst och några instrument för att skapa rytm och takt
 • Tillsammans prata om och lära oss om några ord och symboler man använder sig av i musik
 • Lyssna på musik/sång/rytmer
 • Använda uppvärmningsövningar och lära oss om rösten
I åk. 5 bygger vi på med teori, samtal och analys av musik.
I åk. 6 tränar vi på ackordspel och melodispel.

Bedömning

Jag kommer bedöma din medverkan under musiklektionerna utifrån bedömningsmatrisen nedan. Matrisen sträcker sig från åk 4-6 och för att uppnå kunskapskraven för åk 6 ska du vara minst på nivå 2 i matrisen.

Matriser

Mu
Bedömningsmatris i musik åk 4-6.

Förmåga

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Sång
Eleven deltar inte i gemensam sång.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
Rytmspel
Eleven kan ännu inte spela delar av en enkel slagverksstämma.
Eleven kan spela delar av en enkel slagverksstämma.
Eleven kan spela övervägande delar av en enkel slagverksstämma.
Eleven kan spela en enkel slagverksstämma.
Melodispel
Eleven kan ännu inte spela delar av en enkel melodistämma.
Eleven kan spela delar av en enkel melodistämma.
Eleven kan spela övervägande delar av en enkel melodistämma.
Eleven kan spela en enkel melodistämma.
Ackordspel
Eleven kan ännu inte spela ackord.
Eleven kan bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
Musiklyssnande och teori
Eleven känner endast till ett fåtal instrument.
Eleven kan med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Eleven kan med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Eleven kan med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Resonemang om musik
Eleven uttrycker sig inte om musik
Eleven kan uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Skapa med musik
Eleven bidrar ännu inte till att skapa musik.
Eleven kan bidra till att skapa musik och med hjälp prova att det kan bli en fungerande komposition.
Eleven kan skapa musik så att det till vissa delar kan bli en fungerande komposition.
Eleven kan skapa musik så att det till stora delar kan bli en fungerande komposition.