Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundläggande språkinlärning i förskoleklassen

Skapad 2013-10-02 08:58 i Bodestorpsskolan Karlshamn
Grundskola F
I förskoleklassen lägger vi stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntrar och tar till vara på barnens nyfikenhet och intresse. Detta gör vi genom att tala och samtala – uttrycka tankar och åsikter, diskutera, motivera och resonera. Detta gör vi genom att läsa och berätta sagor och genom att uppmuntra barnen att använda hela meningar.Vi arbetar med språket kontinuerligt i alla situationer under hela dagen i skolan.

Genom att eleverna blir språkligt medvetna stimuleras varje elevs utveckling och lärande och de blir väl förberedda inför fortsatt utbildning.

Utveckling och lärande sker ständigt och inte bara, eller ens huvudsakligen, i arrangerande inlärningssituationer.

Innehåll

Förskoleklassens uppdrag

Utdrag ur Lgr11
Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

Utdrag ur Lpfö 98
Leken har en central roll och vi skapar och kommunicerar med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång, musik, drama, rytmik, dans och rörelse. 

Mål

Att eleven blir språkligt medveten och kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.

Konkreta mål: eleven ska kunna organisera det talade språket, ska kunna laborera med betoning och klang samt förstå enheten ord. Syftet är att utveckla de grundläggande förmågor som leder till goda skriv- och lässtrategier samt utöka varje elevs ordförråd.
Arbetsgången i svenska enligt Bornholmsmodellen

 • Lyssna
 • Rim och ramsor
 • Meningar
 • Ord
 • Stavelser
 • Ljud

Lyssna

 • Lyssna aktivt i grupp och enskilt.
 • Känna trygghet i gruppen, så att varje barn vågar prata.
Detta gör vi genom samarbete, namnlekar osv.

Rim och ramsor

 • Att fylla i rimord
 • Att rimma till bilder.
 • Att träna minnet med rim.

Detta gör vi genom att läsa rimböcker.
Läsa ramsor, använda rörelser och klappa rytmen.
Använda sånger, spel, bilder, Ipad, ...
Kunna höra rimorden.

Meningar

 • Att bilda meningar.
 • Att bilda meningar.
 • Att fråga och svara.
 • Att använda nekande meningar.
 • Att träna minnet med meningar.

Frågor och svar.
Träna minnet med olika meningar.

Ord

 • Att dela upp meningar i ord.
 • Att använda substantiv/adjektiv/verb.
 • Att jämföra ordens längd.
 • Att använda synonymer.
 • Att träna minnet med ord.

 Detta gör vi genom att dela meningar i antalet ord.
Gå på ord.
Klassificera.
Pluralbildning.
Ett ord blir två-
Två ord blir ett.
Jämföra ordlängd.
Träna minnet med ord.

Stavelser

 • Att dela upp ord i stavelser.
 • Att sätta ihop stavelser till ord.
 • Att träna minnet med stavelser.

Detta gör vi genom att klappa och räkna stavelser i namn och i andra ord.
Sång och lek.
Olika spel.

Ljud

 • Att lyssna efter första och sista ljudet.
 • Att markera och räkna ljud.
 • Att ta bort och lägga till ljud.
 • Att sätta ihop ljud.
 • Att träna minnet med ljud.

 Vi lägger t.ex ljudknappar från vänster till höger.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: