👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning i matematik för årskurs 7.

Skapad 2013-10-02 10:44 i Söderskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 7 – 9 Matematik

Innehåll

Bedömning - vad och hur

 • Din förmåga att utveckla förståelsen för vårt talsystem
 • din förmåga att välja metod vid problemlösning
 • din förmåga att följa, förstå och pröva matematiska resonemang
 • din förmåga att skriftligt redovisa dina tankegångar
 • din förmåga att muntligt följa och delta i diskussioner, under arbeten och genomgångar

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Mål att uppnå:

 • Förstå betydelsen av orden deci, centi och milli
 • Kunna räkna med decimaltal
 • Förstå hur ett talsystem är uppbyggt
 • Använda de matematiska orden som hör ihop med de fyra räknesätten
 • Storleksordna hela tal och tal i decimalform
 • Multiplicera med 10, 100 och 1000
 • Avrunda tal
 • Använda enheterna för längd

Undervisning och arbetsformer

 • Genomgångar i grupp och individuellt
 • enskilt arbete
 • arbete i grupp
 • praktiska övningar
 • prov
 • matematikspel

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9