Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Let's have a party!

Skapad 2013-10-04 15:42 i Lorensberga F-3 Ludvika
Nybörjarengelska. Ett halvterminsprojekt som avslutas med ett party. Från boken "Projects with young learners". Oxford.
Grundskola 1 – 3 Engelska
Let's have a party! Om några veckor ska vi ha ett engelskaparty. Men först ska vi förbereda oss genom att bland annat göra partymasker,lära oss några lekar och olika engelska ord som vi kan ha nytta av på vårt party.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi ska lära oss:
- ord för siffror 1-10, ord om/kring havet, djur och djurens mat, utseende och läten, färger, kroppsdelar, veckans dagar och partymat.
- att ställa frågor och svara på frågor som rör temat.
- att följa instruktioner på engelska. 

Hur ska vi lära oss detta?

För att lära oss detta ska vi:
- samtala och diskutera
- måla och rita
- härma

- titta på film
- leka
- läsa och skriva

Vad som kommer att bedömas:

Följande kommer att bedömas:
- att du kan förstå och följa enkla instruktioner givna på engelska t ex:
     Touch your nose.
     Give me/point at the lion.
- att du aktivt deltar i lekar och övningar
- att du kan ställa/besvara frågor av typen:
     How old are you?
     Is this Meg? Yes it is./ No it isn't.
     Where is the tail? It is...


Hur du får visa vad du kan:

Du visar vad du kan genom att:
- vara aktiv i samtal och diskussioner och andra moment på lektionerna,
  till exempel när vi tittar på film, leker eller har talövningar
- göra välgjorda arbeten/bilder

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Lektionsupplägget är från boken "Projects with young learners" av Diane Phillips, Sarah Burwood och Helen Dunford.
Tolv olika uppdrag leder fram till ett party. Uppdragen heter
1. Happy Birthday
2, 4, 6 och 8. Party games, Pirates, Animal circle, Pin the tail on the donkey och Blind man's bluff
3. Party masks
5. Party song 
7. Party crackers
9 och 11. Party food
10. Party invitations
12. Party time

Desutom tittar vi på valda delar av "Kids zone - english" från sli.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
Ludvika Pedagogisk planeringsmall

Grundläggande kommunikativ förmåga.
 • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
Bravo!
Har uppnått målet för arbetsområdet.
Ok!
Har till stor del uppnått målet.
På väg!
Jobbar på för att uppnå målet.
Förstår och kan följa enkla instruktioner givna på engelska.
 • En  E 6
Kan ställa och besvara frågor av typen: "How old are you?" "Is this...?"
 • En  E 6
 • En  E 6
Kan muntligt uttrycka flera ord för mat, färger, kroppsdelar, djur och deras mat, utseende och läten.
Deltar aktivt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: