Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planeringar IDROTT,HÄLSA OCH LIVSSTIL 4-6

Skapad 2013-10-07 16:07 i Genarps skola arkiv Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Idrott och hälsa

Du kommer att prova och träna på olika sätt att röra dig, samarbeta och öka dina kunskaper i risker, nödsituationer och betydelsen av hälsa och livsstil. Det innebär olika lekar och spel, redskapsgymnastik, orientering, friidrott, rörelse till musik, simning och rörelse i vatten, livräddande kunskaper, hälsa och livsstil, friluftsliv, förebyggande insatser och träna på att sätta upp mål och göra en planering.

Innehåll

Syfte

Syftet med ämnet idrott och hälsa är att eleverna ska få kunskap om hur fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil hänger ihop.
De ska utveckla allsidiga rörelser och intresse att vistas i naturen.Det alltmer tillgängliga samhället har bidragit till att vi inte längre rör oss så mycket som vi behöver.I ämnet idrott och hälsa ges eleverna förutsättningar att utveckla goda levnasvanor samt kunskap om hur viktig den fysiska aktiviteten är för psykisk, fysisk och socialt välbefinnande.

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Innehåll och arbetsformer

Under höstterminen kommer eleverna att få öva friidrott, orientering, simning och skridskoåkning.
Vi komer att vara ute en del och arbeta med friluftsliv. I simhallen övar eleverna sin förmåga att simma, öva livräddning eller öva olika simsätt.
Under vårterminen kommer eleverna att få prova på olika idrotter samt öva på olika danser.
Eleverna kommer att arbeta med begreppet hälsa där eleverna övar sin förmåga att samtala om egna upplevelser av olika fysiska aktiviteter de utfört.
Lek, spel och idrott kommer att genomsyra undervisningen på olka vis i förhållande till de förmågor som ska uppnås.
Säkerhet, hänsynstagande och att följa regler är något eleverna kommer att få arbeta med genomgående under läsåret.
Eleverna uppmuntras i ämnet till att vilja, våga och kuna! Vi arbetar med att ge varandra positiv feedback, och att lyfta varandra.

Eleverna bedöms under arbetets gång genom observation, vid samtal och diskussioner samt vid teoretiska inlämningsuppgifter.

Hur ska vi lära oss detta?

* Delta på lektionerna
* Instruktioner och genomgångar
* Övningar/fysisk aktivitet
* Samarbeta och visa hänsyn till andra
* Samtal och diskussioner
* Feedback

Hur ska jag visa vad jag kan?

* Aktivt deltagande på lektionerna.

* Reflektioner( diskutera, prata om aktiviteten/upplevelsen)

* Uppgift samtal omkring allemansrätt, säkerhet vid friluftsliv och utevistelse.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Idh  E 6
  Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
 • Idh  E 6
  I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
 • Idh  E 6
  Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
 • Idh  E 6
  Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • Idh  E 6
  Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
 • Idh  E 6
  Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
 • Idh  E 6
  Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
 • Idh  E 6
  Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.

Matriser

Idh
Idrott, hälsa och livsstil åk 4-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
FRISKVÅRD / RYTM
Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • Idh  E 6
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm. Exempel: Eleven kan till viss del resonera om sitt träningsupplägg.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm. Exempel: Eleven kan resonera om sitt träningsupplägg.
I rörelser tillmusik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm. Exempel: Eleven kan resonera väl om sitt träningsupplägg, samt diskuterar om upplevelsen av den fysiska aktiviteten, runt kroppens reaktion när det gäller hjärta, muskler, puls och andning.
 • Idh  E 6
Eleven har genomfört en del lätta former av fysisk träning såsom styrke-, konditions-, koordinations-, spänst-, vighetsträning.
Eleven har genomfört samtliga former av fysisk träning såsom styrke-, konditions-, koordinations-, spänst-, vighetsträning,
Eleven har väl genomfört samtliga former av fysisk träning såsom styrke-, konditions-, koordinations-, spänst-, vighetsträning.
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
Eleven visar grundläggande förmåga att ta medvetet ansvar för sin träning - sitt lärande - och att disponera övningstid i konditions- och styrketräningsmoment på ett grundläggande sätt.
Eleven visar relativt god förmåga att ta medvetet ansvar för sin träning - sitt lärande - och att disponera övningstid i konditions- och styrketräningsmoment på ett relativt bra sätt.
Eleven visar mycket god förmåga att ta medvetet ansvar för sin träning - sitt lärande - och att disponera övningstid i konditions- och styrketräningsmoment på ett utmärkt sätt.
 • Idh  E 6
Eleven har provat på olika moment för rörelse till musik.
Eleven är förtrogen i olika moment för rörelse till musik.
Eleven är väl förtrogen i olika moment för rörelse till musik.
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
Eleven har provat på och till viss del kan tillämpa de olika momenten för Rytm
Eleven är förtrogen och kan tillämpa de olika momenten för Rytm
Eleven är väl förtrogen och kan med god förmåga tillämpa de olika momenten för Rytm
BOLL / LEK
Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
 • Idh  E 6
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
Exempel: Eleven har provat på de vanligaste bollsporterna.
Exempel: Eleven är förtrogen i de vanligaste bollsporterna.
Exempel: Eleven är väl förtrogen i de vanligaste bollsporterna.
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
Eleven har provat på olika varianter av lekar.
Eleven är förtrogen i olika varianter av lekar.
Eleven är väl förtrogen i olika varianter av lekar.
 • Idh  4-6
Eleven försöker samarbeta och använda Fair Play
Eleven samarbetar och använder Fair Play
Eleven är duktig på att samarbeta och använda Fair Play
FRIIDROTT / GYMNASTIK
Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.
 • Idh
 • Idh  E 6
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten. Exempel: Eleven har provat på de vanligaste rörelsemomenten inom redskap och friidrott.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten. Exempel: Eleven är förtrogen i de vanligaste rörelsemomenten inom redskap och friidrott.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten. Exempel: Eleven här väl förtrogen i de vanligaste rörelsemomenten inom redskap och friidrott.
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
Eleven har genomfört en del lätta former av fysisk träning såsom styrke-, koordinations-, spänst och vighetsträning.
Eleven har genomfört samtliga former av fysisk träning såsom styrke-, koordinations-, spänst och vighetsträning.
Eleven har väl genomfört samtliga former av fysisk träning såsom styrke-, koordinations-, spänst och vighetsträning.
Eleven kan tillämpar den teknik och rörelsemönster för de moment vi genomfört.
Eleven tillämpar den teknik och rörelsemönster för de moment vi genomfört.
Eleven tillämpar all den teknik och rörelsemönster för de moment vi genomfört.
ORIENTERING / IDROTTSDAG
Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer.
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
 • Idh  E 6
 • Idh  E 6
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. Exempel: Eleven kan i liten grupp orientera sig i okänd mark och hitta samtliga kontroller samt har kännedom om allemansrätten.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. Exempel: Eleven kan i liten grupp orientera sig i okänd mark och hitta samtliga kontroller samt har kännedom om allemansrätten.
Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. Exempel: Eleven kan på egen hand orientera sig i okänd mark och hitta samtliga kontroller samt har god kännedom om allemansrätten.
 • Idh  E 6
Eleven deltager på friluftsdagar bestående av skridskor, skidor, friidrottsdag, samt orientering.
Eleven deltager på friluftsdagar bestående av skridskor, skidor, friidrottsdag, samt orientering.
Eleven deltager med gott omdöme på friluftsdagar bestående av skridskor, skidor, friidrottsdag samt orientering.
1:A HJÄLPEN / NÖDSITUATION / ERGONOMI
Förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
 • Idh  E 6
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider. Exempel: Eleven har fått information om Bad-, båt-och isvett samt Första Hjälpen.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider. Exempel: Eleven har teoretiska kunskaper om Bad-, båt- och isvett samt kan hantera Första Hjälpen.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider. Exempel: Eleven har goda teoretiska kunskaper om Bad-, båt- och isvett samt kan hanterar Första Hjälpen väl.
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
Eleven har fått information om arbetsställningar och belastningar, till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning samt uppvärmning.
Eleven har kunskaper om arbetsställningar och belastningar, till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning samt uppvärmning.
Eleven har goda kunskaper om arbetsställningar och belastningar, till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning samt uppvärmning.
SIMNING
Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.
 • Idh  E 6
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Exempel: Eleven är simkunnig, 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Exempel: Eleven är simkunnig, 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Exempel: Eleven är simkunnig, 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: