👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa inomhus åk 4-5

Skapad 2013-10-09 15:02 i Almekärrsskolan Lerum
Grundskola 4 – 5 Idrott och hälsa
Syfte (Lgr 11)

Undervisningen ska skapa förutsättningar för att alla elever under hela sin skoltid kontinuerligt deltar i skolans fysiska aktiviteter. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet till att utveckla sin förmåga att samarbeta och visa respekt för andra.

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter, samt hur man förebygger skador.

Innehåll

Centralt innehåll

Kunna utföra sammansatta rörelser i kombination med olika redskap.
Kunna följa takt och rytm i rörelse, dans och lek.
Kunna samarbeta i lek och spel.
Förstå vikten av att utveckla god hälsa och livsstil.
Kunna simma i mag- och ryggläge.Känna till hur man förebygger skador.
Kunna ord och begrepp för att samtala om erfarenheter av olika fysiska aktiviteter.

Undervisning

Som elev får du vara med om;
enkla och sammansatta redskapsövningar i form av stationer och banor,
övningar i takt, rytm och improvisation till musik, samt specifika danser för årskursen,
enstaka simlektioner i simhall,
samarbete i lek och spel,
Övningar i att visa hänsyn samt hantera med- och motgång i lek.
teknik, taktik och regler i bollspel och lekar.
korta teoripass som berör frågor om hur kroppen fungerar i fysiskt arbete.
ombyte och dusch i samband med idrottslektion.
förstå vikten av att värma upp före aktivitet och att lyfta redskapen på rätt sätt.

Bedömning

Vi bedömer hur du som elev;

utvecklar din teknik och din styrka för att öka prestationsförmågan.
utvecklar din motorik och koordination i mer avancerade övningar.
efterlever regler i lek/spel samt tar hänsyn till andra.utvecklar din teknik- och taktikkänsla i bollspel.
klarar av svårare danser och hur du utvecklar eget skapande.
svarar mot simkunnighetskravet i åk 6.
reflekterar och diskuterar i frågor om hur kroppen fungerar i fysiskt arbete.
förstår vikten av god hygien i samband med idrott.förstår hur du förebygger skador.