Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildplanering åk 8

Skapad 2013-10-09 16:44 i Norrbergsskolan Vaxholm Stad
Planering i bild åk 8
Grundskola 7 – 9 Bild

Innehåll

Syfte

 

Eleven ska lära sig att:

 • Kommunicera med bilder för att uttrycka ett budskap
 • Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
 • Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
 • Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner

Centralt innehåll

 • Bildframställning
 • Redskap för bildframställning
 • Bildanalys

I bild arbetar vi både teoretiskt och praktiskt och detta förenas i de olika arbetsuppgifterna. T.ex. kan bildanalys ingå när man arbetar inom området bildframställning.

I bildframställningen uppmuntras eleven att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt. Det är också viktigt att  utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar sina bilder med olika metoder, material och uttrycksformer.

Form, färg och bildkomposition är viktiga element att ha kunskap om för att kunna uttrycka olika bildbudskap och kommunicera med bilder. Eleven får då också en grund för ett personligt uttryck i sitt skapande.

 

Undervisning/Tidsram

Bedömning

Det är hela arbetsprocessen som bedöms. Stor vikt läggs vid att eleven kan uttrycka egna idéer. I arbetsprocessen ingår att göra skisser och idéförslag till de olika uppgifterna som visar hur eleven tänkt.

Eleven ska:

 • visa sina kunskaper genom att kunna arbeta i olika tekniker.
 • gestalta bilder med ett innehåll och ett syfte, använda färg, form och komposition (bildens grammatik).
 • ta beslut som leder framåt och presentera och bedöma sitt arbete.
 • förstå och se samband och olikheter mellan historiska och samtida bilder.

 

Matriser

Bl
Bildmatris år 7-9 lgr 11 Norrbergsskolan

Ny nivå
Bedömningen avser förmågan att:
Uppnår ännu inte målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycks- former så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycks- former så att budskapet framgår.
Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika mateial
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och före- teelser i omvärlden.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: