👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema SO - Geografi åk 2 ht 2013 Valhallaskolan

Skapad 2013-10-09 17:12 i Valhallaskolan Halmstad
Geografiplanering
Grundskola 2 SO (år 1-3) Geografi
Norr, söder, öster och väster!

Titta på kartan!

Hänger du med vart vi ska?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Eleven ska utveckla:
en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande.
förmågan att göra jämförelser mellan olika platser i världen.
kunskap om kartan och ha kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer.

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Bedömning - vad och hur

Eleven ska kunna använda en karta, jordglob, väderstreck.
Eleven ska kunna återge namn och läge på världsdelarna.
Eleven ska kunna peka ut och namnge några platser på kartan som är viktiga för eleven.

Kopplingar till läroplan

 • Ge  1-3
  Att leva i världen Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
 • Ge  1-3
  Att undersöka verkligheten Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
 • Ge   3
  Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

Undervisning och arbetsformer

Vi jobbar med kartor, jordgloben, digitala läromedel och väderstreck.

Var är vi i förhållande till världen? Vi pratar om världen. Vad heter världsdelarna? Har de speciella egenskaper.

Vi provar att orientera oss med hjälp av karta samt ritar egna kartor över exempelvis klassrummet.

Vi tittar på kartor med hjälp av internet och hittar gatan där vi bor samt vårt hus.

Kopplingar till läroplan

 • Ge  1-3
  Att leva i världen Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
 • Ge  1-3
  Att undersöka verkligheten Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.