Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Yrken i närområdet (SV/SO) Vt-17

Skapad 2013-10-13 19:57 i Tallbackens Freinetskola Freinet
Ett arbetsområde om viktiga yrken och samhällsfunktioner i närområdet som kopplas samman till elevens PRAO
Grundskola 2 – 3

Innehåll

Syfte och målSyfte:

Syftet med detta arbetsområde är att du ska få en förståelse för vilka centrala samhällsfunktioner som är nödvändiga för att vi ska kunna leva vårt liv på det sätt som vi gör. Du kommer att få titta närmare på några av alla de yrken som finns i närområdet samt själv få prova på ett yrke under din praktik. 

Syftet i svenska är vidare att du ska få möjlighet att träna dig på att ställa frågor, delta i diskussioner samt redovisa muntligt för klassen. 


Mål: 
Du ska kunna ge exempel på några centrala samhällsfunktioner.
Du ska kunna ge exempel på några yrken i vårt närområde.
Du ska själv kunna göra en kort intervju på en arbetsplats och redovisa den muntligt för klasskamraterna. 


Undervisning - centralt innehåll

1. Vi diskuterar tillsammans kring vilka viktiga samhällsfunktioner som måste fungera för att vi ska kunna leva våra liv som vi gör. Vilka yrken måste finnas i närområdet? Vi gör en lista tillsammans utifrån de förslag som kommer fram och samtalar kring vad vi skulle kunna utesluta/ta bort och vad som måste finnas kvar.

2. Ev studiebesök hos brandkåren.

3. Skrivuppgift: " Mitt drömyrke".  Vilket är ditt drömyrke? Skriv och berätta! Varför är det ditt drömyrke? Vad gör man inom ditt drömyrke? Vilken utbildning behöver man?

4 En dags praktik på valfri arbetsplats. Intervjua den du praktiserar hos och ställ frågor om arbetsuppgifter, vad man behöver vara bra på, utbildning m.m (se stencil)

5. Muntlig redovisning av din intervju samt egna erfarenheter av praktiken. 

Bedömning

Bedömningen av måluppfyllelsen sker löpande under våra diskussioner tillsammans samt under den muntliga redovisningen av dina PRAO-erfarenheter. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: