Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyhetsbevakning "Lilla aktuellt" och nutidskryss

Skapad 2013-10-14 19:39 i Rotskärsskolan F-6 Älvkarleby
Information och kommunikation. Vi arbetar med "Lilla aktuellt" och nutidskryss.
Grundskola 5 Samhällskunskap

Hur många OS-guld tog Sverige?  Varför krigar man i Syrien? Vad händer i riksdagen? Vilka finesser har de nyaste "paddorna"? Vilka förändringar väntas till "Pokemon Go? Om man följer med i nyhetsflödet, läser tidningar och ser på TV får man svar på det mesta.

Innehåll

Vad ska jag arbeta med?

 • vad som händer i Sverige och övriga världen
 • förståelse för att det finns bakomliggande orsaker till många händelser i världen

Kopplingar till läroplan

 • Sh  4-6
  Information och kommunikation Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
 • Sh  4-6
  Information och kommunikation Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.

Hur ska jag arbeta?

 • du ser på  "Lilla Aktuellt" i skolan.
 • du arbetar med nutidskryss.
 • du diskuterar och funderar på det du ser och hör i tidningar och på TV..

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

Vad ska jag kunna?

Jag ska kunna:

 • söka information om vad som händer i världen
 • granska informationen kritiskt och analysera trovärdigheten
 •  olika begrepp om omvärlden
 •  uttrycka min ståndpunkt med olika argument

 Detta visar jag genom att:

använda mig av olika nyhetskällor
argumentera om huruvida en nyhet är trovärdig eller ej
delta aktivt när vi diskuterar vad vi sett på bl.a Lilla Aktuellt 
delta i nutidskrysset
använda de begrepp jag kan när jag deltar i diskussioner 

Kopplingar till läroplan

 • Sh  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
 • Sh  E 6
  Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
 • Sh  E 6
  I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sh  E 6
  Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: