Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall för pedagogisk planering åk 7-9

Skapad 2013-10-14 21:01 i Gullstensskolan äldre Gullspång
Detta är ett förslag på en mall för pedagogisk planering, (naturligtvis måste inte alla rubriker vara med i din pedagogiska planering).
Grundskola 7 – 9

1. Beskriv arbetsområdet för eleven här. Rama in arbetsområdet och/eller väck elevens nyfikenhet. 2. Berätta på vilket sätt eleverna har fått vara/kommer få vara med och påverka arbetsområdet. 3. Skriv även hur länge ni kommer att hålla på med arbetsområdet.

Innehåll

Ur läroplan och kursplan

Här kopplar du till läroplanen

Konkretisering av arbetsområdet

Detta ska du kunna:
"Översätt läroplanen", berätta med egna ord.

Arbetssätt:

Vi kommer att arbeta med området på följande sätt:
Här beskriver du hur ni kommer att arbeta med området. Det kan exempelvis vara genomgångar, grupparbete, samtal och diskussioner, film, skrivuppgifter.

Presentation av uppgift/uppgifter

Dessa uppgifter ska alla göra:
Här kan du beskriva uppgifterna närmare. Det kan ex. vara presentation av en skriftlig inlämningsuppgift, ett grupparbete.

Presentation av utmanande uppgift

Här kan du presentera en mer utmanande uppgift för de elever som blir klara med ordinarie uppgifter, eller som satsar mot högre nivå.

Bedömning

Här beskriver du vad som kommer att bedömas och hur det kommer att bedömas. Här kan du koppla ihop med det du skrev under avsnittet arbetssätt. Du kan även hänvisa till matris (eller göra båda). 
Glöm inte att berätta hur den utmanande uppgiften kommer att bedömas.

Respons

Du kommer att få respons på dina uppgifter på följande sätt:
exempelvis: skriftlig kommentar, muntlig respons.
Glöm inte att ta med hur eleverna kommer att få respons på den utmanande uppgiften.

Utvärdering


Arbetsområdet kommer att utvärderas på följande sätt:
Tänk på att utvärderingen bör omfatta: arbetsområdet, undervisningen, elevinflytande och elevens egen kunskapsutveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: