Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva årskurs 1 2016-17

Skapad 2013-10-16 14:23 i Munspelets skola Lunds för- och grundskolor
Skrivinlärning under första läsåret
Grundskola 1 Svenska
Du kommer att få arbeta med skrivandet på många olika sätt. Du kommer att få skriva ord, meningar och texter både på datorn och för hand.

Innehåll

Mål för elev

Du ska utveckla din förmåga att:

*kunna forma bokstäverna för hand
*skriva ord som är ljudenligt stavade
*skriva enkla meningar
*skriva enkla berättande texter
*skriva enkla faktatexter

Innehåll

*Bokstavsarbete, lära dig att forma bokstäverna för hand
*ASL-att skriva sig till läsning via datorn samt bearbeta dessa texter
*Skriva av ord och meningar
*Skriva egna ord och meningar t.ex. veckodagbok
*Skriva enkla texter t.ex. sagor, fakta, brev
*Ottos dagbok
   

Så här arbetar vi

Du kommer att få arbeta enskilt, i par och i grupp med att skriva. Vi kommer att skriva texter för hand och på datorn t ex:

*skriva gemensamma texter på datorn som vi läser och bearbetar på olika sätt
*träna på att skriva olika typer av texter t.ex. brev, berättelser och korta faktatexter
*skriva bokstäver, ord och meningar på dator och för hand t.ex. ordlistor, Otto-boken, "Hänt i veckan"
*ASL - använda datorn (som ett lärverktyg) för att skriva texter tillsammans med din skrivkompis 
*Skriva enkla texter i andra ämnen t.ex. om yrken, räknesagor och liknande.                                       

Så här visar du vad du kan

Redovisning sker fortlöpande genom arbetet med att skapa texter i olika sammanhang.

Du ska genom att skriva ord, meningar och enkla texter visa att du kan:

*stava några korta vanliga ord

*skriva en kort mening

*skriva ner information du vill minnas eller delge någon

*skriva en berättelse med tydligt innehåll

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3

Matriser

Sv
Läsa och förstå texter samt att skriva enkla texter

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Ämne
Förmågan att formulera sig och kommunicera i skrift: Stava enkla ord du ofta använder
Jag gör mellanrum mellan orden.
Jag kan skriva korta ord.
Jag kan skriva tvåstaviga ord.
Ämne
Förmågan att formulera sig och kommunicera i skrift: Skriva meningar
Jag kan skriva några ord.
Jag kan skriva en enkel mening, men glömmer ofta att börja med stor bokstav eller sätta punkt i slutet av meningen.
Jag kan sätta punkt och stor bokstav men gör fel ibland.
Ämne
Förmågan att formulera sig och kommunicera i skrift: Återge information i enkla texter
Jag kan skriva en kort information. T.ex. skriva skyltar till mitt rum som Välkommen, här bor jag.
Jag kan ta reda på saker och skriva ner det. T.ex. skriva en minneslista när vi ska handla och önskelista till julen, eller skriva ner ett fåtal fakta om något jag lärt mig.
Jag kan använda stödord och med hjälp av det göra en enkel text. t.ex. Jag kan skriva ett meddelande till klassen om något som ska hända, eller skriva en enkel faktatext om något jag lärt mig.
Ny aspekt
Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift: Skriva tydliga texter
Jag kan skriva en kortare text t.ex. skriva saker på en teckning för att förklara vad den föreställer.
Jag kan själv hitta på en berättelse och skriva den men får ännu inte riktigt med inledning, händelse och avslutning
Jag kan skriva en berättelse med både inledning, händelse och avslutning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: