Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Detektivbyrån

Skapad 2013-10-16 21:41 i Okome skola Falkenberg
Ett arbetsområde i svenska utifrån materialet "Uppdrag språklyft". Vi läser om Sally Smart och arbetar med uppgifter kopplade till handlingen i boken.
Grundskola 2 – 3 Svenska
Vill ni vara med och lösa ett mysterium, ett brott som har begåtts? Vi kommer läsa om detektiven Sally Smart och arbeta med uppgifter kopplat till berättelsen.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med Detektivbyrån är att eleverna ska få träna sig i att lyssna och samtala kring text. Det gör de genom att återberätta, träna sig på att ta ställning och motivera.  De ska kunna prata inför andra och lyssna på varandra. De får också träna sig på att skriva olika typer av texter utifrån de samtal vi har. 

Bedömning - vad och hur

Vad kommer att bedömas:

 • Du kan  återberätta delar av textens innehåll
 • Du kan framföra din åsikt samt motivera den
 • Du kan lyssna på andras åsikter och argument
 • Du kan skriva läsligt för hand, stava samt använda skiljetecken korrekt
 • Du skriver texter med olika syften
 • Du ger respons på andra texter


Hur det kommer att bedömas:
-Genom observationer under lektioner
-Genom muntliga uppgifter i mindre grupp och i helklass
-Skrivuppgifter
-Självbedömning och kamratbedömning

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att läsa berättelsen om Detektivbyrån tillsammans.

Vi kommer att:
-Träna på att återberätta en text eller berättelse.
-Träna på att lyssna på varandra.
-Träna på att prata inför varandra.
-Träna på att argumentera och motivera sin åsikt både skriftligt och muntligt. 
-Träna stavning.
-Träna på att ge respons.
-Skriva olika typer av texter.


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: