👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht19 vt20 åk9 Ke atomen och det Periodiska systemet ej avslutatdJL Ej avslutad

Skapad 2013-10-16 21:47 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Kemi

Innehåll

Kemi: Periodiska systemet och kemisk bindning

Ke: Periodiska systemet och kemisk bindning

Mål för elev

Du ska lära dig om drivkrafterna som står bakom kemiska reaktioner, detta gör du genom att studera atomen och dess elementarpartiklar. Ur denna kunskap får du verktygen att förstå varför kemiska äger rum samt vad som binder de nya ämnena samman.

Du ska utveckla din förmåga att göra undersökningar genom att utföra och dokumentera laborationer

Innehåll

 

  • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering
  • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Genomförande

Vi arbetar med detta ht19.

Du kommer att göra laborationer och övningar som direkt eller indirekt visar hur olika ämnen reagerar.

Bedömning

Skriftligt prov 1  Laborationsrapporter samt hemuppgifter.

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

•genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

•använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Matriser

Ke
Jä ht19 vt20 åk 9 Ke Periodiska systemet JL

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmåga
Se samband
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier. Exempel: Du förklarar men du lämnar åt läsaren att dra slutsatser om förklaringen. ”Orsaken till att ... är att ...”
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier. Exempel: Du förklarar i något led men du lämnar åt läsaren att dra slutsatser om delar av förklaringen. Du länkar mer än orsak till en händelse. ”Orsaken till att ... är att ... det beror på att ...”
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier. Exempel: Du förklarar i flera led utan tankeluckor så att läsaren förstår din förklaring. Du ger också exempel på vilka orsaker dina slutsatser bygger på. ”Orsaken till att ... är att ... därför att ... det beror på att ... Det beror i sin tur på att ... En annan orsak är att ... Det leder till ... Jag menar att det är så därför att ...”
Göra undersökningar
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Eleven kan...dra enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier. Eleven...bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör eleven enkla labraporter.
Eleven kan ... formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. Eleven kan ... dra utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier. Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör eleven utvecklade labrapporter.
Eleven kan...formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Eleven kan... dra välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier. Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka. Dessutom gör eleven välutvecklade labrapporter.