Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

IDROTT OCH HÄLSA,PEDAGOGISK PLANERING 2018-2019

Skapad 2013-10-17 10:13 i Genarps skola arkiv Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 9 Idrott och hälsa
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Planeringens koppling till läroplanen

Syfte & Förmågor att utveckla

Centralt innehåll

Undervisningen (Konkretisering av läroplan)

Undervisningen planeras ihop med eleverna utifrån deras förkunskaper!

Du kommer att få undervisning om... (Vad?)

 • Orientering
 • Kondition
 • Bollspel / nätspel och lek
 • Styrka
 • Dans
 • Ledarskap
 • Teori
 • Samarbete

 • Sim/Livräddning

 

I undervisningen kommer vi att... (Hur?)

 • Orientering - Genom att vara delaktig under orienteringsperioden samt att delta på friluftsdagen
 • Kondition - Genom att delta på konditionstesten och sträva efter att förbättra sina äldre resultat samt få en förståelse för vikten av en god kondition och hur man kan påverka den 
 • Bollspel / nätspel och lek - Genom att prova på och aktivt deltaga i de bollspel som presenteras under terminen
 • Styrka - Genom att  aktivt delta på styrkelektionerna samt förstå vikten av en god styrka och hur man kan påverka den
 • Dans - Genom att aktivt delta under dansperioden samt att komma med egna idéer och förslag
 • Sim/Livräddning - Delta och klara av sim- och livräddning OBS! gäller endast år 8
 • Ledarskap - Planera och genomföra fysisk aktivitet för grupp. OBS! År 9 planerar och genomför egen lektion. År 8 planerar och genomför egen huvudaktivitet. År 7 planerar och genomför egen uppvärmning. Frivilligt för år 4-6
 • Teori - Teoriprov OBS! Endast år 7, 8 & 9
 • Samarbete - Genom att samarbeta med klasskamrater inom samtliga idrottsaktiviteter under hela terminen

 

 

Bedömning

Redovisningssätt planeras ihop med eleverna utifrån deras förkunskaper!

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt:

Följande kommer att bedömas:

Se matris!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.
  Idh  7-9
 • Olika simsätt i mag- och ryggläge.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
  Idh  7-9
 • Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som reglerar detta.
  Idh  7-9
 • Första hjälpen och hjärt- och lungräddning.
  Idh  7-9
 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
  Idh  7-9
 • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
  Idh  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Bedömningsmatris Idrott och Hälsa År 4-9, GENARPS SKOLA

Boll / nätspel och lek
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du deltar efter bästa förmåga och anpassar dina rörelser till viss del för de olika spelen och lekarna.
Du har en god grundteknik och anpassar din rörelseförmåga efter de olika spelens och lekarnas idéer och uppbyggnad.
Du visar mycket goda tekniska färdigheter och anpassar din rörelseförmåga väl efter de olika spelens och lekarnas idéer och uppbyggnad.
Styrka
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du deltar efter egen förmåga i styrkemomentet under hela lektionen.
Du deltar aktivt i styrkemomentet under hela lektionen och anpassar tekniken relativt väl.
Du deltar aktivt i styrkemomentet under hela lektionen och anpassar tekniken väl.
Kondition (Uthållighet)
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du deltar efter egen förmåga i uthållighetsmoment under hela lektioner.
Du deltar aktivt i uthållighetsmoment under hela lektioner.
Du deltar aktivt i ett högt tempo i uthållighetsmoment under hela lektioner.
Simning
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Du kan livrädda övningsdocka från botten av bassängen
Danser, rörelse ochTräningsprogram till musik
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du deltar i danser rörelse och träningsprogram till musik och anpassar till viss del dina rörelser efter takt, rytm och sammanhang
Du visar god känsla för takt och rytm i träningsprogram och dans till musik.
Du visar en mycket utvecklad känsla för takt och rytm i träningsprogram och dans till musik.
Ledarskap
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan på ett i huvudsak fungerande sätt planera en egen lektion. Genomför egen aktivitet anpassad efter planeringen.
Du har satt upp tydliga mål för och lämnat in en skriftlig aktivitetsplanering. Genomför egen aktivitet anpassad efter planeringen.
Du har satt upp tydliga och detaljerade mål för och lämnat in en skriftlig aktivitetsplanering. Genomför egen aktivitet väl anpassad efter planeringen
Orientering
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer med hjälp av karta och andra hjälpmedel.
Du kan med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer med hjälp av karta och andra hjälpmedel.
Du kan med god säkerhet orientera sig i okända miljöer med hjälp av karta och andra hjälpmedel.
Teori - År 7, 8 & 9
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du visar med viss säkerhet att du förstår sambandet mellan teori och praktik inom olika idrottsaspekter
Du visar med relativt god säkerhet att du förstår sambandet mellan teori och praktik inom olika idrottsaspekter
Du visar med god säkerhet att du förstår sambandet mellan teori och praktik inom olika idrottsaspekter

Övergripande mål

De övergripande målen behandlas i läroplanen del 1 och 2 är ämnesövergripande. Dessa är ej betygsgrundande
Samarbete
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du samarbetar och stöttar dina kamrater till viss del vid de olika aktiviteterna.
Du samarbetar och stöttar dina kamrater relativt väl vid de olika aktiviterna.
Du samarbetar och stöttar dina kamrater väl vid de olika aktiviteterna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: